વેણીનાં ફૂલ/ગામડાંના વીસામા(૨)

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← ગામડાંના વીસામા વેણીનાં ફૂલ
ગામડાંના વીસામા(૨)
ઝવેરચંદ મેઘાણી
૧૯૨૮
સૂરજ ધીમા તપો →

ગામડાના વિસામા : ૨ :


નાનાં શાં ગામડાંના નાના વિસામા
વડલો ને બીજો ગોંદરો જી રે.

વડલે ગોવાળીયાની વાંસલડી વાગે,
ગોંદરે ગાયના હીંહોરા જી રે.

વડલે મહીયારી તારી કામળી ફરૂકે,
ગોંદરે ગાય તારાં પૂછડાં જી રે.

વડલે ભતવારીઓની તાંસળી ઝબૂકે,
ગોંદરે ગાય તારાં શીંગડાં જી રે.

વડલે રમે છે બાળ કન્યા કોળાંબડે,
ગોંદરે રમે બાળ વાછડી જી રે.

વડલે ગાજે છે ગામ-નારીના રાસડા,
ગોંદરે ગોકળીની વાંભડી જી રે.

વડલે દીપે છે દેવી માતાની ચુંદડી,

ગોંદરે છોડીયુંના છેડલા જી રે.


વડલે ઉડે છે દેવી માતાનો વાવટો
ગોંદરે ગોકળીનું છોગલું જી રે.

વડલા હેઠે ધખે છે જોગીની ધૂણીયું
ગોંદરે ગોકળીની તાપણી જી રે.

વડલાની છાંયડીમાં વાવડી હિલોળે
ગોંદરે હિલોળતી તલાવડી જી રે.

વડલે બેસીને લોક લાવે ઉજાણીયું
ગોંદરે નીરતાં કપાસીયા જી રે.

વડલે રંધાય દેવી માતાની લાપસી
ગોંદરે ગાવડીને ઘૂઘરી જી રે.

વડલે વરલાડી ! તારી માવડી વળામણે,
ગોંદરે વળામણે વાછરૂ જી રે.

વડલેથી દીકરીની વેલ્યું ઉઘલતી
ગોંદરેથી ગૌ-ધેન ઘોળતાં જી રે.

વડલે મહીયરીયાનાં મીઠાં સંભારણાં
ગોંદરે તે સાંભરે ગોરસી જી રે.

નાનાં શાં ગામડાંના નાના વિસામા,

વડલો ને બીજો ગોંદરો જી રે.