વેણીનાં ફૂલ/તલવારનો વારસદાર

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← બ્હેન હિન્દવાણી વેણીનાં ફૂલ
તલવારનો વારસદાર
ઝવેરચંદ મેઘાણી
૧૯૨૮
જાણવા જેવા શબ્દોનો કોષ →


તલવારનો વારસદાર

[ ઢાળ - શેના લીધા મારા શ્યામ

અબોલડા આ શેના લીધા રે!]

ભેટ્યે ઝૂલે છે તલવાર

વીરાજી કેરી ભેટે ઝૂલે રે.

ભીંતે ઝૂલે છે તલવાર

બાપુજી કેરી ભીંતે ઝૂલે રે.

મારા બાપૂને ! બે બે બે કુંવરિયા

બે વચ્ચે પાડયા છે ભાગ:

*હાં રે બેની! બે વચ્ચે પાડ્યા છે ભાગ

વીરાજી કેરી ભેટે ઝુલે રે.


*બધી કડીઓમાં બીજી ત્રીજી વાર આ રીતે ગવાશે તો રાસડો ચગાવી શકાશે.

મોટે માગી છે મો’લ મે’લાતો વાડીઓ

નાને માંગી છે તલવાર

હાં રે બેની ! નાને માંગી છે તલવાર – વીરાજી૦

મોટો મ્હાલે છે મો’લ મેડીની સાયબી

નાનો ખેલે છે શિકાર – વીરાજી૦

મોટો ચડિયો છે કાંઈ હાથી-અંબાડિયે

નાનેરો ઘોડો અસવાર – વીરાજી૦

મોટો કાઢે છે રોજ કાવા કસૂંબલા

નાનેરો ઘૂમે ઘમસાણ – વીરાજી૦

મોટો પોઢે છે લાલ રંગીલે ઢોલીએ

નાનો ડુંગરડાની ધાર – વીરાજી૦

મોટો મઢાવે વેઢે વીંટીને હારલા

નાનો સજાવે તલવાર – વીરાજી૦

મોટાને સોઇં હીર-ઝરિયાની આંગડી

નાનાને ગેંડાની ઢાલ – વીરજી૦

મોટો સંતાય સુણી શત્રુના રીડિયા

નાનેરો દ્યે છે પડકાર – વીરાજી૦

મોટો ભાગ્યો છે સેન શત્રુનાં ભાળતાં

નાનેરો *ઝીંકે છે ઘાવ – વીરાજી૦

મોટેરે માડી ! તારી કૂખૂં લજાવી

નાને ઉજાળ્યા અવતાર – વીરજી૦

મોટાનાં મોત ચાર ડાઘુડે જાણિયાં

નાનાની ખાંભી પૂજાય – વીરાજી૦

ભેટે ઝુલે છે તલવાર

વીરાજી કેરી ભેટે ઝુલે રે !

ભીંતે ઝૂલે છે તલવાર

બાપૂજી કેરી ભીંતે ઝુલે રે!


બીજો પાઠ : ઝીલે છે ઘાવ.