વેણીનાં ફૂલ/સાગરમાં વસનાર

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← વાદળમાં વસનાર વેણીનાં ફૂલ
સાગરમાં વસનાર
ઝવેરચંદ મેઘાણી
૧૯૨૮
ગામડાંના વીસામા →

સાગરમાં વસનાર

પેલાં સાગરમાં વસનાર, માડી ! મને બાળ બોલાવે
એનાં હૈયાં તે કેવાં હેતાળ, માડી ! મને રમવા બોલાવે

છાનાં કહે મારા કાનમાં
અમે ભમવા તે જાતાં,
દેશ વિદેશને કાંઠડે
રૂડાં ગાયન ગાતાં.

આજે આંહી આવી નીકળ્યાં,
કાલે ક્યાં વળી જાશું !
કોઇ હિસાબ ન રાખતું,
ક્યાંયે રાત રોકાશું !

હું રે પૂછું, મને તેડશો,
તમ સંગમાં ગાવા ?
હૈયે મારે ઘણા કોડ,

દેશ વિદેશમાં જાવા.

આંખ વીંછી વીરા ! પાણી -
ડાંમાં ઉતરજે તું ના'વા;
તેડી જશું અમ દેશમાં,
તને ભમવા ને ગાવા.

ના રે બાપુ ! મારી માવડી
ઝૂરી જીવ જ દેશે !
સૂણી સાગર કેરાં બાલૂડાં,

હસી જાય વિદેશે.


(સાખી)


હું મોજું જળનું બનું, તું પરદેશી તીર

દેશાટન કરતો ફરૂં, તારે સકળ શરીર
- માડી ! મને બાળ બોલાવે !

એવાં સાગરમાં વસનાર, માડી ! મને બાળ બોલાવે.
એવાં વાદળમાં વસનાર, માડી ! મને બાળ બોલાવે.