સ્ત્રીસંભાષણ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

સ્ત્રીસંભાષણ
દલપતરામ

એટલે

ગુજરાતી બાઇડિયોની વાતચીતનું વર્ણન

મર્હુમ મેહેરબાન એલેકઝાંડર કીનલાક ફાર્બસ સાહેબને વાસ્તે

દલપતરામ ડાહ્યાભાઈએ બનાવેલું

આવૃત્તિ ચોથી - નકલ ૧૦૦૦

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર

ગુજરાત વરનાક્યુલર સોસાયટી

અમદાવાદ

આર્યોદય પ્રેસ.

સવંત ૧૯૪૩ - સને ૧૮૮૭

કિંમત દોઢ આનો

અનુક્રમણિકા[ફેરફાર કરો]