હાલરડાં/નિજ નિજ બાળા રે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← બેટા ! સો જાની ! હાલરડાં
નિજ નિજ બાળા રે
ઝવેરચંદ મેઘાણી
મદાલસાનું હાલરડું →


નિજ નિજ બાળા રે
[મરાઠી]

નિજ નિજ બાળા રે
ઝોકે દેત મી તુજલા.

સુતાર ઉત્તમસા
તુજ સાઠી બનવિલા
પાળણા રંગાંત મનવિલા
ચહુ બાજુની ચિમળ્યા મોર બસાવિલે
પાળણ્યાત કૃષ્ણ નિજવિલે
 – નિજ નિજ બાળા રે.

ઝોકા દેતા હાત દુઃખલા
ગાણા ગાતા કંઠ સુકલા.
બગા બાયા ! તુ હરિ પાલણ તૂટલા
ના જનૂ ખડા બરા રુટલા
તુઝા સાટિ પાલણ ગુટલા
 – નિજ નિજ બાળા રે.

હે બાળ, સૂઈ જા, સૂઈ જા. હીંચોળા દઈ દઈને હાથ દુ:ખ્યા. સુતાર તારે સારુ રંગિત પારણું બનાવીને લાવ્યો. ચારે બાજુ ચકલી ને મોર બેસાર્યા, પારણે કૃષ્ણને સુવાડ્યા. ઠેલા દઈ દઈને હાથ દુઃખ્યો, ગાણું ગાઈ ગાઈને ગળું સુકાયું. જો, જો, પારણું તૂટ્યું.