હાલરડાં/બેટા ! સો જાની !

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← પારસી-ગુજરાતી હાલરડું હાલરડાં
બેટા ! સો જાની !
ઝવેરચંદ મેઘાણી
નિજ નિજ બાળા રે →


બેટા ! સો જાની !
[હિંદુસ્તાની]

બાબા તેરે બારે હજારી આયા સૂબેદાર
મૈયા તેરી સદા સોહાગન, બચ્ચે પર કુરબાન
બેટા સો જાની !

તેરી રે બલૈયાં લૂં, સો જાની.
આગરેકા ઘાઘરા બુરાનપુરી કોર
ભાવનગરકી ગોરી લોંડી, ખડી હિલાવિન દોર
બેટા સો જાની. – તેરી રે૦

પીપલ બાંધું પારણા ને નીચે બિછાવું ચીર,
આતે જાતે ઝોલ ડાલું, સો જા મેરા વીર
બાલક સો જાની. – તેરી રે૦