ઓખાહરણ/કડવું-૭૪

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← કડવું-૭૩ ઓખાહરણ
કડવું-૭૪
પ્રેમાનંદ
કડવું-૭૫ →


કડવું ૭૪મું
બાણાસુર શ્રીકૃષ્ણને કડવા વેણ કહે છે
રાગ : ઝુલણા છંદ

અલ્યા જા પરો જા નંદના છોકરા, વઢવાને અહીં તું શીદ આવ્યો,
અલ્યા નીચ ગોવાળીયા જાત કહાવ્યો, તું તો મારી સાથે નહિ જાય ફાવ્યો. ૧.

અલ્યા ગોકુળેમાંહી તું ગાવડી ચારતો, પરનારી કેરાં તું ચીર હરતો,
હાથમાં લાકડી, ખાંધે હતી કામળી, મધુવન વિષે તું તે ફરતો. અલ્યા૦ ૨.

સાંગ શ્રી સૂર્ય તણી, તેજ ત્રિશુળ તણું, મારા હાથમાં તેહ ચમકે,
મારે ક્રોધે કરી ડોલે છે દેવતા, બધી ધરણી ધ્રુજે, શેષ સળકે. અલ્યા૦ ૩.