ઓખાહરણ/કડવું-૮૧

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← કડવું-૮૦ ઓખાહરણ
કડવું-૮૧
પ્રેમાનંદ
કડવું-૮૨ →


કડવું ૮૧મું
અનિરુદ્ધને સ્નાન ને પીઠી ચોળાય છે
રાગ : ધોળ

પારવતીને પિયરનાં નોતરડાં રે,
બેસવા તો રૂડા લાવજો પાથરણાં રે;

તેડાવોને ઉદિયાચળ અસ્તાચળ રે,
તેડાવોને વિંધ્યાચળ પીનાચળ રે;

વરરાયને નાવણ વેળા થાય રે,
વરરાયને પીઠી ત્યાં ચોળાય રે.