કલાપીનો કેકારવ/તલફું કાં

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← વીત્યા ભાવો કલાપીનો કેકારવ
તલફું કાં
કલાપી
વીત્યાંને રોવું →


તલફું કાં

જે દુઃખ હૈયે પાળી રાખ્યું,
જેને પીતાં અમૃત ચાખ્યું,
જે માટે સુખ ફેંકી નાખ્યું,
                    તેને સ્હેતાં તલફું કાં?

જેમાં છે હૈયાને ર્ હેવું,
તે તલફી કાં લૂંટી લેવું ?
દેતાં કાં પૂરૂં ના દેવું ?
                   સ્હેતાં તલફું કાં ?

૨૩-૪-૧૮૯૭