કલાપીનો કેકારવ/સુખમય અજ્ઞાન

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← પ્રીતિની રીતિ કલાપીનો કેકારવ
સુખમય અજ્ઞાન
કલાપી
છેલ્લી સલામ →
અંગ્રેજી કવિ કીટ્સના કાવ્ય "The Happy Insensibility" નો મુક્તાનુવાદ.


૪-સુખમય અજ્ઞાન*[૧]
શિખરિણી

મહા સુખી સુખી પરમ સુખિયું તું તરુ, અરે!
શિયાળાની રાત્રિ યદપિ તુજને ખેરતી રહે!

ન શાખા ત્હારીને પૂરવ સુખનું ભાન કંઈ રે!
વસંતે ખીલેલી દુઃખદ સ્થિતિમાં આજ પડી છે.

ભલેને વાતો ઉત્તર પવન સુસ્વાટ કરતો,
ભલેને હીમોનો સિતમગર વર્ષાદ પડતો;
અરે! તોએ વૃક્ષો! મધુ સમયમાં ખૂબ ખીલશો,
પ્રભુનાં વ્હાલાં તો પરમ સુખી છો એમ ગણજો.

વળી સુખી સુખી ભમતી વિરહિણી ય સરિતા,
દિસે તું આનંદી ગરમી શરદીમાં સમ સદા;
મહા કાળી રાત્રિ સરવ ગમ સંહાર કરતી;
તદાપિ ખોયેલી ઝળહળિત કાંતિ ન સ્મરતી.

અહો! બેઠી છે શું બચૂમય આચ્છાદન ધરી,
સુખી હોજે બાપુ નજર મમ ત્હારા પર ઠરી,
મનુષ્યોને તો આ પરમ સુખ માગ્યું નહીં મળે,
ઘણાંઓ પીડાએ જરિક જ દશા અંતર થયે.

૧૮૯૩

  1. અંગ્રેજી કવિ કીટ્સના કાવ્ય "The Happy Insensibility" નો મુક્તાનુવાદ.