પૃષ્ઠ:Akabar Charitra.pdf/૧૧

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

વિજય.રાણા કીકાનું ઍડ.Modern Bhatt (ચર્ચા)ીજા ખંડ તથા પરચૂરણ્ધ મેચ ચા.--વસ્તિપત્રક.~ કેટલાક કરની માફી, ગાળા અને બહારમાં Pidien કરીને ખાંડ, મીરાં હકીમની સ્વારી,—સતીને અટકાવ.—મહાભા- રતનું ભાષાંતર.—ગૂજરાતમાં ખળવે. પ્રકરણ ૭ શું. પૃ૪ ૯૩-૧૦૧ અકબરશાહના ધર્મ સબંધી ફેરફાર.-ફૈઝી, અબુલક્ - ઝલ, ખીરબલાદિ અકબરના મિત્ર.-દારૂ પીવાની મનાઈ, વગેરે.-- સલીમનું લગ્ન.ગાળાના અંગની સમાપ્તિ. પ્રકરણ ૮ મું. પૃષ્ઠ ૧૦૬-૧૧૭. ૩૦ મા વર્ષથી ૩૭ મા વર્ષ સુધી.—મીરનેં હકીમનું મરણ.-- કાશ્મીર દેશ જીતી લીધો.દેશનીઆ અને યુસુઝાઈ પઠાણા સાથે ઝઘડા ને તેમાં ખીરબલનું મરણ.—સિંધદેશને વશ કા.—રાજા ટાડરમલ અને રાજા ભગવાનદાસનાં મૃત્યુ, વગેરે પરચૂરણ, પ્રકરણ ૯ મું. પૃ૪ ૧૧૭૧૩૫. ૩૮ મા વર્ષથી ૫૦ મા વર્ષે સૂધી,દક્ષિણુ દેશપર સ્વારી. ચાંદબીબીની બહાદુરી.દુકાળ. દક્ષિણનાં રાજ્યેા જોડે કરીને ત્ર- . ગ્રહ.—અહમદનગરના ખીજો ધેરા અને જય.ખાનદેશને ખાલમા કર્યો.--સલીમનું ખંડ.—અબુલ ઝલનું ખૂન.-પરચૂરણ.— સલીમની બદચાલ.-અકબરની માનું મઝુ.--દાનિયાલનું મરણુ.-અકબશાહનું મૃત્યુ. પ્રકરણ ૧૦ સું. પૃષ્ઠ ૧૩૫-૧૬૩. અકબરની રાજનીતિ.--પાતપેાતાના ધર્મ પાળવાની રૈયતને છૂટ.—ધર્મ સઁબધી વિચારમાં ફેરફાર.—વિધાને ઉત્તેજન.—ધર્મ વિષે સ’વાદ.---કેટલાક મુસલમાની રિવાજની અને હિંદુ વેહમેની મનાઇ.—હિંદુપર કૃપા.—મુસલમાનોની ઇતરાજી, અકબરના નવા ધર્મ પસા નહિ.~~વસૂલાતની પદ્ધતિ.—સૂબા કે ઇલાકા.—ફાજમાં સુ- ધારા.—મેહુલખાતું અને દરબાર.—પ્રજામત પૂછવાના ચાલ પાડ્યો નહિ.