રાસચંદ્રિકા/નિદ્રાણીનું ગાન

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← ઝૂલણું રાસચંદ્રિકા
નિદ્રાણીનું ગાન
અરદેશર ખબરદાર
બાળકાનુડો →
નિદ્રાણીનું ગીત

♦ રોક્યો પનઘટ રસિયા રાજ, પાનીડાં કેમ ભરિયે ♦


પોઢો પોઢો રે નીંદરપોઢણે, વહાલીડાં, નીંદરીએ !
પોઢો પોઢો જગતના બાળ, વહાલીડાં, નીંદરીએ !
ઢાંકુ થાક્યાં તજ મુજ ઓઢણે, વહાલીડાં, નીંદરીએ !
આંખે દાબી સૂઓ શમશાલ, વહાલીડાં, નીંદરીએ ! ૧

ધાળું ચતુર દિશાના ઢોલિયા, વહાલીડાં, નીંદરીએ !
નાખું વાદળિયાળી તળાઈ, વહાલીડાં, નીંદરીએ !
ગાશે ભજન સર્જનના ઓલિઇયા, વહાલીડાં, નીંદરીએ !
રખે ભૂલો એ સ્વર્ગ સગાઈ, વહાલીડાં, નીંદરીએ ! ૨

મૂકું ઓશીકાં દેવમાળનાં, વહાલીડાં, નીંદરીએ !
રાખું ગાલમસૂરૈયે ચંદૃ, વહાલીડાં, નીંદરીએ !
કાઢો દૂર પગરખાં કાળનાં, વહાલીડાં, નીંદરીએ !
ઘડી લ્યો વિસ્મૃતિ આનંદ, વહાલીડાં, નીંદરીએ ! ૩

ભૂલો ભવનાં ભારણ ભ્રાંતિનાં, વહાલીડાં, નીંદરીએ !
ઝૂલો શુભ સ્વપ્ને ઘડી ચાર, વહાલીડાં, નીંદરીએ !
ઓપું રોજ વિસામા શાંતિના, વહાલીડાં, નીંદરીએ !
જોજો ફૂલશી ઊગતી સવાર, વહાલીડાં, નીંદરીએ ! ૪