રાસચંદ્રિકા/બોલનાં બાણ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← વહાલની વેણું રાસચંદ્રિકા
બોલનાં બાણ
અરદેશર ખબરદાર
વણમૂલાં વેચાણ →
છેતર્યાં છોગાળે
બોલનાં બાણ

♦ છેતર્યાં છોગાળે . ♦


સખી ! વહાલીડે આવી જળઘાટે ને કોલનાં દાણ માગ્યાં;
હું તો ભોળી ભરમાઈ પડી વાટે કે બોલનાં બાણ વાગ્યાં ! ૧

સખી ! મીથું મીઠું કૈંક કહ્યું એણે ને કોલનાં દાણ માગ્યાં;
એવું ભર્યું હશે શું એનાં વેણે કે બોલનાં બાણ વાગ્યાં ? ૨

સખી ! નયણાં નચાવ્યાં એણે ઝીણાં ને કોલનાં દાણ માગ્યાં;
એની જીભે વસે શું સૂર તીણા કે બોલનાં બાણ વાગ્યાં ? ૩

સખી ! દેખાડ્યાં સૂરજ ને ચંદા ને કોલનાં દાણ માગ્યાં;
પછી બન્યા એ એવા રસબંદા કે બોલનાં બાણ વાગ્યાં ? ૪

સખી ! સમ્ભલાવ્યાં રામજી ને સીતા ને કોલનાં દાણ માગ્યાં;
એવા લંકાના ગધ શા એણે જીત્યા કે બોલનાં બાણ વાગ્યાં ? ૫

સખી ! મોરલીએ મોહી મન મારું ને કોલનાં દાણ માગ્યાં;
એની મોરલીમાં હશે શું ગોઝારું કે બોલનાં બાણ વાગ્યાં ? ૬


સખી ! ઘડૂલો ચઢાવ્યો મારે માથે ને કોલનાં દાણ માગ્યાં;
એને છલકાતો રાખું કેમ હાથે કે કે બોલનાં બાણ વાગ્યાં ? ૭

સખી ! હસી હસી હૈડું હુલાવ્યું ને કોલનાં દાણ માગ્યાં;
એના મર્માળા મુખે તન તાવ્યું કે બોલનાં બાણ વાગ્યાં ? ૮

સખી ! આભને વીંટાળ્યાં મારે કોટે ને કોલનાં દાણ માગ્યાં;
મારું જીવન બંધાયું એની ચોટે કે બોલનાં બાણ વાગ્યાં ? ૯

સખી ! જન્મોના જોગ એણે જોયા ને કોલનાં દાણ માગ્યાં;
અદ્દલ પ્રાણમાં છે પ્રાણ એના પ્રોયા કે બોલનાં બાણ વાગ્યાં ? ૧૦