રાસચંદ્રિકા/શું બોલું

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← પ્રારબ્ધ રાસચંદ્રિકા
શું બોલું
અરદેશર ખબરદાર
મોતીના છોડ →
. ક્યા માગું રે મૈં ક્યા માગું .
શું બોલું

♦ ક્યા માગું રે મૈં ક્યા માગું ♦


શું બોલું, મૈયા ! શું બોલું ?
મારો કંઠ આ રૂધાય, મૈયા ! શું બોલું ? —

સાતે સાગર તરીને આવ્યો જે જોદ્ધો,
કાંઠે ડૂબે તે અહીંયાં શું બોલું ?
મારો કંઠ આ રૂધાય, મૈયા ! શું બોલું ?

ઈંદ્રધનુષ્ય પાંખો ખોલે ન ખોલે,
ઊડે સૌંદર્ય તહીં, હા ! શું બોલું ?
મારો કંઠ આ રૂધાય, મૈયા ! શું બોલું ?

સંધ્યાની કીકી જરા પલકે ને પલકે,
મીંચે અંધાર જ ઈ આ, શું બોલું ?
મારો કંઠ આ રૂધાય, મૈયા ! શું બોલું ?

તાપે તૃષાતુર આવી હંસી તળાવે,
નીર રહ્યાં ત્યાં નહીં, હા ! શું બોલું ?
મારો કંઠ આ રૂંધાય, મૈયા ! શું બોલું ?


જુગતી પંખીની જોડી બેઠી જઈ ડાળે,
તૂટી ડાળી તે ગઈ, હા ! શું બોલું?
મારો કંઠ આ રૂધાય, મૈયા ! શું બોલું ?

ભડકે ઉગાડ્યાં ફૂલો, ફૂલમાં છે તણખા;
શોધું સુગંધ કહીં આ, શું બોલું ?
મારો કંઠ આ રૂધાય, મૈયા ! શું બોલું ?

સૌંદર્ય ને આશાના પલકા છે અધૂરા :
જીવનના રંગ કંઇ આ : શું બોલું ?
મારો કંઠ આ રૂધાય, મૈયા ! શું બોલું ?