રાસતરંગિણી/હિંડોળ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
← વાલ્યમનાં વેણ રાસતરંગિણી
હિંડોળ
દામોદર બોટાદકર
દામ્પત્ય →


હિંડોળ

(સોના ઇંઢોણી રૂપા બેડલું રે,

પાણીડાં ગઈતી તળાવ, મારા વાલ્યમા –એ ઢાળ.)


ઊંચી આંબા કેરી ડાળીએ રે,
હીરની દોરીએ હિંડોળ; મારી બહેનડી !

ઝૂલું-ઝૂલું હું તો એકલી રે,
ઉરમાં ઉમંગ અમોલ. મારી બહેનડી !

સરખી સાહેલી ઝૂલાવતી રે,
શીળી ઝૂકે શિર છાંય, મારી બહેનડી !

<poem>

ઝીણાં-ઝીણાં વહે ઝૂલણાં રે,

નિંદર નેણે ભરાય. મારી બહેનડી !

આવ્યો જોગી એક બાલુડો રે,

વાંસલડી રૂડી વાય; મારી બહેનડી !

હળવે નાખ્યો એક હીંચકો રે,

આભલડે અડી જાય. મારી બહેનડી !

જોયું મેં તો જગ ઝૂલતું રે,

વાદળીના રણવાસ; મારી બહેનડી !

જોઈ અમરની અટારીઓ રે;

વ્યોમનદીના વિલાસ. મારી બહેનડી !

જોઈ સૂરજકેરી શેરીઓ રે,

ચાંદલિયા કેરા ચોક; મારી બહેનડી !

સામી રમે સુરસુન્દરી રે,

ગાય ચડી–ચડી ગોખ. મારી બહેનડી !

ઊભો જોગી એ તો આભમાં રે,

આંખડીએ શા ઉજાસ; મારી બહેનડી !

ઝીલી લીધાં મુજ ઝુલણાં રે,

હેતભર્યું કરી હાસ. મારી બહેનડી !

એ પળની એમ પ્રીતડી રે,

એ દિનના ઉછરંગ; મારી બહેનડી !

ઝૂલું-ઝૂલું હું તો જોડલે રે,

નિત્ય વધે નવરંગ. મારી બહેનડી !