વિકિસ્રોત:અનુક્રમણિકા/સમુદાય

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
સમુદાય પાનાઓ
Shortcut:
WS:I/C
આ પાના પર વિકિસ્રોત સમુદાયને આવરી લેતા પાનાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ચર્ચા[ફેરફાર કરો]

કડી માહિતી
વિકિસ્રોત:સભાખંડ કેન્દ્રીય ચર્ચા પત્ર
પ્રબંધક ચર્ચા પ્રબંધકોનું કેન્દ્રીય ચર્ચા પૃષ્ઠ

વિનંતિ અને પરિયોજનાઓ[ફેરફાર કરો]

કડી માહિતી
[[વિકિસ્રોત::બૉટ વિનંતિ|બૉટ વિનંતિ]] બૉટ દ્વારા અમુક કાર્ય કરાવવા માટે પરવાનગી
શક્યત્: પ્રકાશનાધિકારનો ભંગ પ્રકાશનાધિકાર ભંગ થયેલ ઘટના ની નોંધ(સાબિત થયેલા પ્રકાશનાધિકારો તુરંત હટાવશો).
પ્રસ્તાવિત રદ્દીકરણો પૃષ્થ કૃતિ કે રચનાને હટાવવા નો પ્રસ્તાવ
સંરક્ષણ વિનંતિ અસંરક્ષિત કૃતિને સંરક્ષિત કરવામાટેની વિનંતિઓ
મદદ માટે વિનંતિ મદદ માટે વિનંતિ.

અન્ય[ફેરફાર કરો]

કડી માહિતી
પ્રબંધકો પ્રબંધકોની યાદી અને પ્રબંધક માટેના નામાંકન, ઉમેદવારી નોંધાવવાનું સ્થળ.
સમુદાય પ્રવેશિકા A portal to various community-related tasks, current events and discussions, and links to helpful pages.
સમાચાર Articles written about recent goings on at Wikisource.
પરિયોજના અહીં સહકાર્ય દ્વારા કરવામાં આવતી યોજનાઓ અને હાલમાં કાર્યરત યોજનાઓનો ચિતાર અપાય છે