શ્રેણી:લોયણ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

નિરક્ષર, જાતે લુહાર સ્ત્રી સંત કવિ ઘણાં પદો તેના રૂપ પર મોહિત થયેલા અને જેને અંગે અંગ કોઢ નીકળ્યો હતો તેવા લાખા રાણા ને સંબોધીને લખાયેલા છે. ભક્તિભાવ અને જ્ઞાનથી ભરેલ પચાસેક પદો

સતી લોયણની રચનાઓની યાદી,