સોરઠી બહારવટીયા - ભાગ પહેલો

વિકિસ્રોતમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો
સોરઠી બહારવટીયા

: :ભાગ પહેલો : :


Sorathi Santo - Pic 1.jpg

સંપાદક:

ઝવેરચંદ મેઘાણી

સાંકળિયું
નામ પૃષ્ટ
સમય
૧. ભીમો જત ૧ - ૨૨
આશરે ૧૮૦૦ થી ૧૮૫૦
૨. બાવા વાળો ૨૩ - ૫૬
આશરે ૧૮૨૦ની આસપાસ
૩. ચાંપરાજ વાળો ૫૭ - ૭૭
આશરે ૧૮૩૫
૪. નાથો મોઢવાડીયો ૭૮ - ૧૦૮
આશરે ૧૮૩૦
૫. વાલો નામોરી ૧૦૮ - ૧૪૨
આશરે ૧૮૯૦