લખાણ પર જાઓ

બે દેશ દીપક

વિકિસ્રોતમાંથી

બે દેશ દીપક
ઝવેરચંદ મેઘાણી
ક્રમ
સત્યવીર શ્રદ્ધાનંદ

આત્મ-કથા

૧. ભક્તવીર ક્ષત્રિયકુળ
૨. બાલ્યાવસ્થા
૩. યૌવનના તડકા-છાંયા ૧૭
૪. યૌવનના ફાંસલા ૨૭
૫. પાપનું પરિબળ ૩૪
૬. લગ્નજીવન ૪૦
૭. અજવાળાંનો ઉદય ૪૫
૮. ધંધાની શોધમાં ૫૨
૯. દીક્ષા ૫૮
૧૦. ધાર્મિક કસોટી ૬૨
૧૧. પરીક્ષાની કતલ ૭૨
૧૨. વકીલાતની ગાડી ૭૮

ઉત્તર ચરિત

૧૩. આર્યસમાજનો ઉદ્ધાર ૮૭
૧૪. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનો પિતા ૯૪
૧૫. રાજદ્વારે સંન્યાસી ૧૧૫
૧૬. જેલયાત્રા ૧૩૦
૧૭. હિન્દુવટને હાકલ ૧૩૫
૧૮. મૃત્યુના પડછાયા ૧૩૯
૧૯. ધર્મવીરને છેલ્લી વંદના ૧૪૨
નરવીર લાલજી
૨૦. હરામખોર ૧૪૯
૨૧. દીકરો ૧૫૧
૨૨. શિક્ષણમાં ક્રાંતિકાર ૧૬૦
૨૩. દીનબંધુ ૧૬૪
૨૪. વીરોનો પણ વીર ૧૮૦
૨૫. ધૈર્યનો સાગર ૧૮૩
૨૬. અમેરિકામાં ૨૦૫
૨૭. અસહકારને ઊંબરે ૨૧૧
૨૮. અભય ૨૧૫
૨૯. ઔદાર્ય ૨૨૨
૩૦. વીરમૃત્યુ ૨૩૪
૩૧. શ્રદ્ધાંજલિ ૨૪૧
૩૨. સાલાવરી ૨૫૧