તાર્કિક બોધ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

तार्किक बोध
દલપતરામ

ગુ. વ. સોસાયટીના શેક્રેટરી સાહેબના

હુકમથી

ગુજરાતીમાં

ક. દલપતરામ ડાહ્યાભાઈએ

બુદ્ધિપ્રકાશનાં પુસ્તકો પરથી બનાવ્યો.


  • * *

अमदावाद

युनाइटेड अने जनरल एजनसी कंपनी "लिमिटेड"ना प्रेसमां छपाव्यो


સવંત ૧૯૨૬ સને ૧૮૭૦


  • * *

કિંમત ચાર આના

અનુક્રમણિકા[ફેરફાર કરો]