રાષ્ટ્રિકા/દેવીનાં નવચેતન

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← રાષ્ટ્રિકા :દેવીનું ખપ્પર
રાસચંદ્રિકા : ગુણીયલ હો ગુજરાત!
રાષ્ટ્રિકા
દેવીનાં નવચેતન
અરદેશર ખબરદાર
રાષ્ટ્રિકા :પ્રભાતશુક્રને
રાસચંદ્રિકા : મહાગુજરાતની બહેનોને →


દેવીનાં નવચેતન


• ગરબી - સોરઠ *[૧]

દેવી ! દીસે શાં નવચેતન તારી આંખમાં રે !
તારી આંખમાં રે,
પાછું ઝાંખ મા રે !
દેવી ! દીસે.

મોહનની નવબંસી બોલે,
જુગજુગનાં પડળો કંઈ ખોલે;
અંતર ઝોલે ચઢતાં નવ અભિલાખમાં રે:
પાછું ઝાંખ મા રે !
દેવી ! દીસે. ૧

ભ્રુગુટીનાં તપચાપ ચઢાવે,
નયન નયન શર શૂર ઉડાવે;
જ્યોતિ અનેરી લાવે જખની સાખમાં રે:
પાછું ઝાંખ મા રે !
દેવી ! દીસે. ૨

ઉરસંયમના અંજન કીધાં,
સત્ય સનાતન વ્રત મન લીધાં;
મૃત્યુ તણાં અમી પીધાં લોટી ખાખમાં રે !
પાછું ઝાંખ મા રે !
દેવી ! દીસે. ૩


સ્વાત્મબળે રચ દુનિયા ન્યારી,
નવચેતનની ઑર ખુમારી !
ઉરના લાખ ઉમળકા વારી રાખ મા રે !
પાછું ઝાંખ મા રે !
દેવી ! દીસે. ૪

પ્રગટ અભય સદ્‌ધર્મ પ્રસારવા,
એકકુટુંબી વસુધા કરવા,
ગરવા ગુણ ઉદ્ધરવા રાજા રાંકમાં રે !
પાછું ઝાંખ મા રે !
દેવી ! દીસે. ૫

દેવી ! એ નવગૌરવ કાજે
હસતાં વહાણાં દ્વાર વિરાજે :
ધસિયે આજે ત્રીસ ક્રોડ તુજ પાંખમાં રે !
પાછું ઝાંખ મા રે !
દેવી ! દીસે. ૬

નવજુગમાં નવમોહન બોલે,
રુદ્ર ત્રીજું લોચન કંઈ ખોલે:
ઓ દેવી ! ડોલે બ્રહ્માંડ જરાકમાં રે !
પાછું ઝાંખ મા રે !
દેવી ! ઉભરે શાં નવચેતન તારી આંખમાં રે ! ૭


  1. *"કામણ દીસે છે અલબેલા તારી આંખમાં રે" - એ ચાલ.