રાસચંદ્રિકા/દિલનાં દાણ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← ઉગમતા દેશની પંખીણી રાસચંદ્રિકા
દિલનાં દાણ
અરદેશર ખબરદાર
ગુલાબ ને ચંબેલી →
રઘુપતિ રામ હૃદયમાં રેહેજો રે
દિલનાં દાન

♦ રઘુપતિ રામ હૃદયમાં રેહેજો રે. ♦


દિલે દિલ લાગે ત્યાં દિલ દઈએ રે;
દિલ સમજે તેનાં થિર થઈએ:
દિલે દિલ લાગે ત્યાં દિલ દઇએ રે. -

મહાસાગર આભરે ભરતી રે,
એને અંતર ધારણ ધરતી રે,
એવી ધરતી યે અંતર સરતી:
દિલે દિલ લાગે ત્યાં દિલ દઇએ રે. ૧

નહીં ચંદ્રથી કમળ વિકાસે રે;
નહીં કુમુદિની સૂર્યે ઉલ્લાસે રે;
જેવા રાગ તેવા સોર શ્વાસે :
દિલે દિલ લાગે ત્યાં દિલ દઇએ રે. ૨

ઊંડે અંતર છે એક કૂપી રે;
વહે ત્યાં અમીધાર કો છૂપી રે;
નહીં નીકળે એ કોની યે ખૂંપી:
દિલે દિલ લાગે ત્યાં દિલ દઇએ રે. ૩


ભલે ઘોર અંધારાં વ્યાપે રે,
ભૂલે ઘન ગગડે, વીજ કાપે રે:
એ તો માવઠાં મહાનાં શું આપે?
દિલે દિલ લાગે ત્યાં દિલ દઇએ રે. ૪

અગ્નિ પથ્થરેને વીજ ઘનમાં રે,
એવી પ્રીત પ્રકાશે કો તનમાં રે,
રાખો મનમાંની ત્યાં લગી મનમાં:
દિલે દિલ લાગે ત્યાં દિલ દઇએ રે. ૫

મીઠાં મિલન છે કુસુમ અનિલનાં રે,
જાણે જાણણહાર કો દિલનાં રે:
કરશે અદ્દલ શું દિલ તેબખિલનાં?
દિલે દિલ લાગે ત્યાં દિલ દઇએ રે. ૬