રાસચંદ્રિકા/નવચેતન

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← ઉષાવિલોપન રાસચંદ્રિકા
નવચેતન
અરદેશર ખબરદાર
આવજો, જોગીડા ! →
નવચેતન

♦ ભાભી, તારાં નયનોમાં જોગી રમે રે. ♦


જોગી તારાં નયનોમાં સપના સરે રે,
સપનાં સરે ને મન તપના કરે રે.

આભ ભરે રંગે ને રંગે રમે રે,
રંગે રમે ને પાછો ભૂલમાં ભમે રે.

ઢોળી પ્રભાત આભતીરે હસે રે,
તીરે હસે ને તિમિરનીરે વસે રે.

સંધ્યામાં બાંધવા મઢૂલી મચે રે,
એક કોર ઊંચકે ત્યાં બીજી લચે રે.

ગહન ગાન રજનીનાં સુણવા ગમે રે,
તમરાંના પડઘામાં નાદ તો શમે રે.

ઝીણા ઝીણા તારાનાં વેણો કળે રે,
હૈયાના ભેદ નવ આભે મળે રે.

ચૂંટી ગુલાબ જુએ કાંટા પૂંઠે રે,
ઢોળી દે અમૃત ત્યાં જ્વાળા ઊઠે રે.

શીતળતા આભમાં ને ધરણી ધગે રે,
ખસતી દિગંત સદા લોચન ઠગે રે.


જોગી ! જોની આભ થકી હૈયું વધે રે,
શુદ્ધ એક લોચનની જ્યોતિ બધે રે.

જોગી ! તારાં નયનોમાં સ્વર્ગો ફૂટે રે,
સ્વર્ગો ફૂટે ને તારાં સપનાં છૂટે રે. ૧૦

જોગી ! તારાં નયનાંને જીવન જડે રે,
જીવન ફળે એ નવચેતન વડે રે. ૧૧

જોગી ! નવચેતન એ ક્ષણક્ષણ સવે રે,
જીવન આ તારું પછી ધનધન ભવે રે. ૧૨