લક્ષ્મી નાટક

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

લક્ષ્મી નાટક
દલપતરામ

અંગ્રેજી ગ્રંથના આધારથી

ગુજરાતીમાં

કવીશ્વર દલપતરામ ડાહ્યાભાઈએ

એ. કે. ફારબસ સાહેબની સહાયતાથી બનાવ્યું

***

અમદાવાદમધ્યે

ગુજરાત વરનાક્યુલર સોસાયટીએ યુનાઈટેડ કંપનીના પ્રેસમાં છપાવ્યું છાપી

સવંત ૧૯૨૦

સને ૧૮૬૩

આવૃત્તિ ત્રીજી


***

કિંમત ત્રણ આના

અનુક્રમણિકા[ફેરફાર કરો]