શોભના

વિકિસ્રોતમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો
શોભના

રમણલાલ વ. દેસાઈ
અનુક્રમ
જવાળામુખી
અગ્નિપ્રવાહ ૪૨
ભસ્મનાં પડ ૮૫
ભસ્મની ઉષ્મા ૧૫૪
અગ્નિશાંતિ ૨૦૪