સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૧

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

સરસ્વતીચંદ્ર - ૧
ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીઅનુક્રમણિકા

પ્રકરણ વિષય પૃષ્ઠ
પ્રવેશ -
PREFACE -
પ્રથમ આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના. -
ત્રીજી આવૃત્તિ સંબંધે પ્રાસંગિક સૂચના. -
पञ्चदशीના શ્લોક -
મંગલપુષ્પાંજલિ
૧. સુવર્ણપુરનો અતિથિ
૨. બુદ્ધિધનનું કુટુંબ
૩. બુદ્ધિધન ૨૧
૪. બુદ્ધિધન (અનુસંધાન) ૩૦
૫. બુદ્ધિધન (અનુસંધાન સંપૂર્તિ) ૪૨
૬. રાજેશ્વરમાં રાજખટપટ ૬૬
૭. વાડામાં લીલા ૭૨
૮. અમાત્યને ઘેર ૮૧
૯. ઉન્મત્તપણાનું પરિણામ ૮૯
૧૦. ખટપટનાં શસ્ત્ર અને કારભારીયોની યુદ્ધકળા ૧૦૫
૧૧. દરબારમાં જવાની તૈયારીયો ૧૧૮
૧૨. રાજા, રાજદરબાર અને રાજકારભાર ૧૩૦
૧૩. રસ્તામાં ૧૭૦
૧૪. સૌભાગ્યનો સંપૂર્ણચંદ્ર ૧૯૬
૧૫. સરસ્વતીચંદ્ર- ૨૦૯
૧૬. બુદ્ધિધન અને સૌભાગ્યદેવી ૨૬૧
૧૭. પ્રમાદધન અને કુમુદસુંદરી ૨૬૪
૧૮. કારભારી અને કારભાર : દિગ્દર્શન ૨૭૪
૧૯. રાત્રિસંસાર : જવેનિકાનું છેદન અને વિશુદ્ધિનું શોધન ૩૦૧
૨૦. રજા લીધી ૩૪૧
૨૧. ચાલ્યો ૩૪૬