સોરઠી બહારવટીયા - ભાગ ત્રીજો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
સોરઠી બહારવટીયા - ભાગ ત્રીજો


આ પુસ્તક્નો પહેલો ભાગ પણ અહીં ઉપલબ્ધ છે : સોરઠી બહારવટીયા - ભાગ પહેલો
આ પુસ્તક્નો બીજો ભાગ પણ અહીં ઉપલબ્ધ છે : સોરઠી બહારવટીયા - ભાગ બીજોસાં ક ળિ યું
૧. બહારવટીઆની મીમાંસા ૧-૫૮
વ્યાખ્યા
ગ્રેટ બ્રીટનના બહારવટીઆ ૨-૧૨
ઉત્તર હિન્દના બહારવટીઆ ૧૩-૧૫
સૌરાષ્ટ્રના બહારવટીઆ

સૌરાષ્ટ્રના બહારવટીઆના પ્રકારો
સંતાવાનાં સ્થાન : ઈષ્ટદેવની
પ્રતિષ્ઠા : દેહદમન : યતિધર્મ
દયાદાન : સ્ત્રીજાતિનું સન્માન :
શરીરબળ : શત્રુતાનો પ્રકાર :

૧૬-૨૭
વીરપૂજા
૨૮-૩૦
અંગ્રેજો પર દાઝ
૩૦-૩૨
બહારવટીઆનાં કાવ્યો
૩૩-૪૧
ક્રૂર આચરણો
૪૨-૪૯
માનવ હૃદયનો મહાપ્રશ્ન
૪૯-૫૮
૨. મહીયાનાં બહારવટાં

(૧) કનડાને રીસામણે
(૨) ગીગો મહીયો

૧-૪૮
૩. કાદુ મકરાણી

(૧) ઈનાજનો નાશ
(૨) કાદુ બહારવટે

૪૯-૧૧૨
૪. રામવાળો
૧૧૩-૧૫૪
૫. મોવર સંધવાણી
૧૫૫-૧૭૨
કુલપાનાં ૨૩૦


Public domain આ કૃતિ હવે સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે કેમકે આ કૃતિ ભારતમાં પ્રકાશિત થઈ હતી અને તેના પ્રકાશન અધિકારની મર્યાદા પૂરી થઈ છે. ભારતીય પ્રકાશનાધિકાર ધારા, ૧૯૫૭ હેઠળ, દરેક સાહિત્ય, નાટક, સંગીત અને કળાકારીગીરીની (છાયાચિત્રો સિવાયના) કૃતિઓ જો સર્જકના હયાતી કાળ દરમ્યાન પ્રસિદ્ધ થઈ હોય (ખંડ. ૨૨) તો તે સર્જકના મૃત્યુ પછી (એટલે કે, વર્ષ ૨૦૨૩ માટે, ઓછામાં ઓછી ૧ જાન્યુઆરી 1963 પહેલાં)ના વર્ષથી ગણતા ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે. સર્જકના મરણોપરાંત પ્રકાશિત થયેલી કૃતિઓ (ખંડ. ૨૪), છાયાચિત્રો (ખંડ. ૨૫), ફિલ્મો (ખંડ. ૨૬), અને ધ્વનિમુદ્રણો (ખંડ. ૨૭) તેના પ્રકાશનના ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે.