ઢાંચો:શ્રાવ્ય પુસ્તક

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Audio Book Icon 2.svg

આજકાલના ધમાલ ભર્યા વ્યાવસાયિક અને પારિવારિક જીવનમાં પુસ્તક વાંચવાનો સમય કાઢવો એક પડકાર જ છે. આથી જન સમુદાય તેમને મળતા ટૂંકા વિરામો જેમકે પ્રવાસ આદિના સમયમાં તથા પ્રજ્ઞાચક્ષુ મિત્રો પણ સાહિત્યને માણી શકે તેવા ઉદ્દેશ્યથી ગુજરાતી શ્રાવ્ય પુસ્તકો (Gujarati Audio Book) વિકિસ્રોત પર ઉપલબ્ધ કરાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. આ પરિયોજના અંતર્ગત નીચે જણાવેલ પુસ્તકો શ્રાવ્ય માધ્યમમાં ઉપલબ્ધ છે:

સંપૂર્ણ પુસ્તકો

શ્રાવ્ય પુસ્તક:દાદાજીની વાતો
(ઝવેરચંદ મેઘાણી, ધ્વનિ:મોર્ડન ભટ્ટ)
શ્રાવ્ય પુસ્તક:કંકાવટી
(ઝવેરચંદ મેઘાણી, ધ્વનિ:નિશા દેસાઈ)
શ્રાવ્ય પુસ્તક:હીરાની ચમક
(રમણલાલ દેસાઈ, ધ્વનિ:મોર્ડન ભટ્ટ)
શ્રાવ્ય પુસ્તક:સાસુવહુની લઢાઈ
(મહિપતરામ રૂપરામ નીલકંઠ, ધ્વનિ:મોર્ડન ભટ્ટ)
શ્રાવ્ય પુસ્તક:પ્રતિમાઓ
(ઝવેરચંદ મેઘાણી , ધ્વનિ:મોર્ડન ભટ્ટ)
શ્રાવ્ય પુસ્તક:કરણ ઘેલો
(નંદશંકર મહેતા, ધ્વનિ:મોર્ડન ભટ્ટ)
શ્રાવ્ય પુસ્તક:સોરઠ, તારાં વહેતાં પાણી‎
(ઝવેરચંદ મેઘાણી , ધ્વનિ:મોર્ડન ભટ્ટ)


એકલ કૃતિઓ

અમર આશા
(મણિલાલ દ્વિવેદી, ધ્વનિ:અનંત રાઠોડ)
મગર અને શિયાળ
(ગિજુભાઈ બધેકા, ધ્વનિ:નિઝિલ શાહ)
હૃદયપલટો
(રામનારાયણ પાઠક, ધ્વનિ:મોર્ડન ભટ્ટ)
જક્ષણી
(રામનારાયણ પાઠક, ધ્વનિ:મોર્ડન ભટ્ટ)
કોદર
(રામનારાયણ પાઠક, ધ્વનિ:મોર્ડન ભટ્ટ)
ચિઠ્ઠી
(રામનારાયણ પાઠક, ધ્વનિ:મોર્ડન ભટ્ટ)
સૌભાગ્યવતી !!
(રામનારાયણ પાઠક, ધ્વનિ:મોર્ડન ભટ્ટ)


શ્રાવ્ય પુસ્તકોની પૂર્ણ યાદિ