ઢાંચો:શ્રાવ્ય પુસ્તક

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

આજકાલના ધમાલ ભર્યા વ્યાવસાયિક અને પારિવારિક જીવનમાં પુસ્તક વાંચવાનો સમય કાઢવો એક પડકાર જ છે. આથી જન સમુદાય તેમને મળતા ટૂંકા વિરામો જેમકે પ્રવાસ આદિના સમયમાં તથા પ્રજ્ઞાચક્ષુ મિત્રો પણ સાહિત્યને માણી શકે તેવા ઉદ્દેશ્યથી ગુજરાતી શ્રાવ્ય પુસ્તકો (Gujarati Audio Book) વિકિસ્રોત પર ઉપલબ્ધ કરાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. આ પરિયોજના અંતર્ગત નીચે જણાવેલ પુસ્તકો શ્રાવ્ય માધ્યમમાં ઉપલબ્ધ છે:

સંપૂર્ણ પુસ્તકો

શ્રાવ્ય પુસ્તક:સોરઠી સંતો
(ઝવેરચંદ મેઘાણી, ધ્વનિ:મોર્ડન ભટ્ટ)
શ્રાવ્ય પુસ્તક:વ્યાજનો વારસ
(ચુનીલાલ મડિયા, ધ્વનિ:મોર્ડન ભટ્ટ)
શ્રાવ્ય પુસ્તક:ભારેલો અગ્નિ - ખંડ ૪
(રમણલાલ દેસાઈ, ધ્વનિ:મોર્ડન ભટ્ટ)
શ્રાવ્ય પુસ્તક:ભારેલો અગ્નિ - ખંડ ૩
(રમણલાલ દેસાઈ, ધ્વનિ:મોર્ડન ભટ્ટ)
શ્રાવ્ય પુસ્તક:ભારેલો અગ્નિ - ખંડ ૨
(રમણલાલ દેસાઈ, ધ્વનિ:મોર્ડન ભટ્ટ)
શ્રાવ્ય પુસ્તક:ભારેલો અગ્નિ - ખંડ ૧
(રમણલાલ દેસાઈ, ધ્વનિ:મોર્ડન ભટ્ટ)
શ્રાવ્ય પુસ્તક:ગુજરાતનો જય - ખંડ ૨
(ઝવેરચંદ મેઘાણી, ધ્વનિ:મોર્ડન ભટ્ટ)એકલ કૃતિઓ

અમર આશા
(મણિલાલ દ્વિવેદી, ધ્વનિ:ગઝલ વર્લ્ડ)
મગર અને શિયાળ
(ગિજુભાઈ બધેકા, ધ્વનિ:નિઝિલ શાહ)
હૃદયપલટો
(રામનારાયણ પાઠક, ધ્વનિ:મોર્ડન ભટ્ટ)
જક્ષણી
(રામનારાયણ પાઠક, ધ્વનિ:મોર્ડન ભટ્ટ)
કોદર
(રામનારાયણ પાઠક, ધ્વનિ:મોર્ડન ભટ્ટ)
ચિઠ્ઠી
(રામનારાયણ પાઠક, ધ્વનિ:મોર્ડન ભટ્ટ)
સૌભાગ્યવતી !!
(રામનારાયણ પાઠક, ધ્વનિ:મોર્ડન ભટ્ટ)