સવિતા-સુંદરી

વિકિસ્રોતમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો
સવિતા-સુંદરી
ઇચ્છારામ દેસાઇઅનુક્રમણિકા
પ્રકરણ પૃષ્ઠ
૧. આમૂખ
૨. આશાદાન ૧૪
૩. કુળ ૧૮
૪. આશા ને નિરાશા ૨૬
૫. નિશ્ચય ૩૨
૬. કુલીન જમાઈ ૪૧
૭. સોચના ૪૯
૮. સ્વપત્નિ સંભાષણ ૫૮
૯. હઠ ૬૫
૧૦. પ્રતિજ્ઞા ૭૫
૧૧. સંદેહ ૮૧
૧૨. શયન મંદિરમાં ૮૮
૧૩. લગ્ન ૯૪
૧૪. ખુલાસો ૧૦૭
૧૫. ઉપસંહાર ૧૧૪