પૃષ્ઠ:Ishu Khrist.djvu/૧૬

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ થઈ ગયું છે


સાચું શિષ્યત્વ; અનાડમ્બર ૬૨, ખ્રિસ્તી પ્રાર્થના ૬૩, ઈશ્વર અને સેતાન; શ્રદ્ધાનો મહિમા ૬૪, પ્રભુનો માર્ગ ૬૫
૨. બીજાં પ્રવરચનો ૬૬-૭૫
૧. શિષ્યોની વિદાયગીરી ૬૬, ૨. પ્રભુનું ધામ ૬૮, ૩. મોંની બહાઅ અને અંદર ૬૯, ૪. બાલવૃત્તિ ૬૯, ૫. ખરીપૂજા ૭૦, ૬. શાપ આપવા વિષે ૭૧, ૭. લાયક મહેમાન ૭૧, ૮. ભક્તિનું અંદાજ પત્ર ૭૨, ૯. નિષ્કામ સેવા ૭૨, ૧૦. પરિગ્રહી શ્રીમંત ૭૩, ૧૧. અવિવેકી પરોણા ૭૫
૩. રૂપકો ૭૬-૯૩
ખેતરની વાવણી ૭૬, ૨. ઘઉં અને ઘાસ ૭૭, ૩. અપરાધી કારભારી ૭૭, ૪. સરખી મજૂરી ૭૯, ૫. અજ્ઞાધારક અને અજ્ઞાપાલક પુત્રો ૮૦, ૬. દુષ્ટ ગણોતદારો ૮૧, ૭. અભિમાની મહેમાનો ૮૨, ૮. ગફલતી નોકરો ૮૨, ૯. ડાહી અને મૂર્ખ કન્યાઓ ૮૩, ૧૦. કુશળ અને અકુશળ મુનીમો ૮૪, ૧૧. ભલો સૅમેરિઅન ૮૫, ૧૨. આગ્રહી મિત્ર ૮૭, ૧૩ ઉડાઉ દીકરો ૮૭, ૧૪ ચાલાક કરભારી ૮૯, ૧૫. કાજી અને વિધવા ૯૦, ૧૬. ફૅરિસી અને કારકુન ૯૧, ૧૭. ભરવાડ ૯૨, ૧૮ ખોવાયેલું ઘેટું ૯૩
૪. સુભાષિતો ૯૪

ખંડ ૩જો

સમાલોચના

સમાલોચના ૧૦૧
શબ્દસૂચિ ૧૨૦