વિકિસ્રોત:સમાજ મુખપૃષ્ઠ/દફ્તર ૩

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
Archive

ચર્ચા સંગ્રહ


૨૦૧૩-૨૦  • ૨૦૨૧  • ૨૦૨૨


Second Newsletter: Wikimedia Wikimeet India 2022[ફેરફાર કરો]

Good morning Wikimedians,

Happy New Year! Hope you are doing well and safe. It's time to update you regarding Wikimedia Wikimeet India 2022, the second iteration of Wikimedia Wikimeet India which is going to be conducted in February. Please note the dates 18 to 20 February 2022 of the event. The submissions has opened from 23 December until 23 January 2022. You can propose your session here. We want a few proposals from Indian communities or Wikimedians. For more updates and how you can get involved in the same, please read the second newsletter

If you want regular updates regarding the event on your talk page, please add your username here. You will get the next newsletter after 15 days. Please get involved in the event discussions, open tasks and so on.

MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૧:૧૨, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Wiki Loves Folklore is back![ફેરફાર કરો]

Please help translate to your language

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2022 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

You can also organize a local contest in your country and support us in translating the project pages to help us spread the word in your native language.

Feel free to contact us on our project Talk page if you need any assistance.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

--MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૮:૪૫, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Call for Feedback about the Board of Trustees elections is now open[ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Call for Feedback: Board of Trustees elections is now open and will close on 7 February 2022.

With this Call for Feedback, the Movement Strategy and Governance team is taking a different approach. This approach incorporates community feedback from 2021. Instead of leading with proposals, the Call is framed around key questions from the Board of Trustees. The key questions came from the feedback about the 2021 Board of Trustees election. The intention is to inspire collective conversation and collaborative proposal development about these key questions.

There are two confirmed questions that will be asked during this Call for Feedback:

 1. What is the best way to ensure more diverse representation among elected candidates? The Board of Trustees noted the importance of selecting candidates who represent the full diversity of the Wikimedia movement. The current processes have favored volunteers from North America and Europe.
 2. What are the expectations for the candidates during the election? Board candidates have traditionally completed applications and answered community questions. How can an election provide appropriate insight into candidates while also appreciating candidates’ status as volunteers?

There is one additional question that may be presented during the Call about selection processes. This question is still under discussion, but the Board wanted to give insight into the confirmed questions as soon as possible. Hopefully if an additional question is going to be asked, it will be ready during the first week of the Call for Feedback.

Join the conversation.

Thank you,

Movement Strategy and Governance CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૬:૦૬, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Subscribe to the This Month in Education newsletter - learn from others and share your stories[ફેરફાર કરો]

Dear community members,

Greetings from the EWOC Newsletter team and the education team at Wikimedia Foundation. We are very excited to share that we on tenth years of Education Newsletter (This Month in Education) invite you to join us by subscribing to the newsletter on your talk page or by sharing your activities in the upcoming newsletters. The Wikimedia Education newsletter is a monthly newsletter that collects articles written by community members using Wikimedia projects in education around the world, and it is published by the EWOC Newsletter team in collaboration with the Education team. These stories can bring you new ideas to try, valuable insights about the success and challenges of our community members in running education programs in their context.

If your affiliate/language project is developing its own education initiatives, please remember to take advantage of this newsletter to publish your stories with the wider movement that shares your passion for education. You can submit newsletter articles in your own language or submit bilingual articles for the education newsletter. For the month of January the deadline to submit articles is on the 20th January. We look forward to reading your stories.

Older versions of this newsletter can be found in the complete archive.

More information about the newsletter can be found at Education/Newsletter/About.

For more information, please contact spatnaikઢાંચો:@wikimedia.org.


About This Month in Education · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · For the team: ZI Jony (Talk), રવિવાર ૨૨:૨૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૨૩ (UTC)

Movement Strategy and Governance News – Issue 5[ફેરફાર કરો]

Movement Strategy and Governance News
Issue 5, January 2022Read the full newsletter


Welcome to the fifth issue of Movement Strategy and Governance News (formerly known as Universal Code of Conduct News)! This revamped newsletter distributes relevant news and events about the Movement Charter, Universal Code of Conduct, Movement Strategy Implementation grants, Board elections and other relevant MSG topics.

This Newsletter will be distributed quarterly, while more frequent Updates will also be delivered weekly or bi-weekly to subscribers. Please remember to subscribe here if you would like to receive these updates.

 • Call for Feedback about the Board elections - We invite you to give your feedback on the upcoming WMF Board of Trustees election. This call for feedback went live on 10th January 2022 and will be concluded on 16th February 2022. (continue reading)
 • Universal Code of Conduct Ratification - In 2021, the WMF asked communities about how to enforce the Universal Code of Conduct policy text. The revised draft of the enforcement guidelines should be ready for community vote in March. (continue reading)
 • Movement Strategy Implementation Grants - As we continue to review several interesting proposals, we encourage and welcome more proposals and ideas that target a specific initiative from the Movement Strategy recommendations. (continue reading)
 • The New Direction for the Newsletter - As the UCoC Newsletter transitions into MSG Newsletter, join the facilitation team in envisioning and deciding on the new directions for this newsletter. (continue reading)
 • Diff Blogs - Check out the most recent publications about MSG on Wikimedia Diff. (continue reading)

CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૩:૩૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Wikimedia Wikimeet India 2022 Postponed[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

We want to give you an update related to Wikimedia Wikimeet India 2022. Wikimedia Wikimeet India 2022 (or WMWM2022) was to be conducted from 18 to 20 February 2022 and is postponed now.

Currently, we are seeing a new wave of the pandemic that is affecting many people around. Although WMWM is an online event, it has multiple preparation components such as submission, registration, RFC etc which require community involvement.

We feel this may not be the best time for extensive community engagement. We have also received similar requests from Wikimedians around us. Following this observation, please note that we are postponing the event, and the new dates will be informed on the mailing list and on the event page. Although the main WMWM is postponed, we may conduct a couple of brief calls/meets (similar to the Stay safe, stay connected call) on the mentioned date, if things go well.

We'll also get back to you about updates related to WMWM once the situation is better. Thank you MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૨:૫૮, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Nitesh Gill

on behalf of WMWM

Centre for Internet and Society

ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ[ફેરફાર કરો]

Hi, I can upload all volumes of this work to Commons if you want. See c:Category:Collected Works of Mahatma Gandhi (Gujarati). Regards, Yann (ચર્ચા) ૦૩:૦૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

All volumes uploaded upto 31 (public domain in India and USA). See ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ. Yann (ચર્ચા) ૧૯:૧૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
I created a template (ઢાંચો:ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ) to navigate between the volumes from the indexes. But it is not displayed (સૂચિ:ગાંધીજી અક્ષરદેહ CWMG vol. 1.pdf). See en:Index:The Collected Works of Mahatma Gandhi, vol. 1.djvu how it should be. @Vijay Barot, @Amvaishnav: One needs to be interface editor to fix that. Could you? Thanks, Yann (ચર્ચા) ૦૦:૪૬, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
Thanks for uploading the entire series of ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ. Will try to resolve the issue. Thanks. વિજય ૦૯:૧૫, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

[Announcement] Leadership Development Task Force[ફેરફાર કરો]

Dear community members,

The Invest in Skill and Leadership Development Movement Strategy recommendation indicates that our movement needs a globally coordinated effort to succeed in leadership development.

The Community Development team is supporting the creation of a global and community-driven m:Leadership Development Task Force (Purpose & Structure). The purpose of the task force is to advise leadership development work.

The team seeks community feedback on what could be the responsibilities of the task force. Also, if any community member wishes to be a part of the 12-member task force, kindly reach out to us. The feedback period is until 25 February 2022.

Where to share feedback?

#1 Interested community members can add their thoughts on the Discussion page.

#2 Interested community members can join a regional discussion on 18 February, Friday through Google Meet.

Date & Time

Thanks for your time.

Regards, CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૭:૧૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Universal Code of Conduct (UCoC) Enforcement Guidelines & Ratification Vote[ફેરફાર કરો]

In brief: the revised Enforcement Guidelines have been published. Voting to ratify the guidelines will happen from 7 March to 21 March 2022. Community members can participate in the discussion with the UCoC project team and drafting committee members on 25 February (12:00 UTC) and 4 March (15:00 UTC). Please sign-up.

Details:

The m:Universal Code of Conduct (UCoC) provides a baseline of acceptable behavior for the entire Wikimedia movement. The UCoC and the Enforcement Guidelines were written by volunteer-staff drafting committees following community consultations. The revised guidelines were published 24 January 2022.

What’s next?

#1 Community Conversations

To help to understand the guidelines, the Movement Strategy and Governance (MSG) team will host conversations with the UCoC project team and drafting committee members on 25 February (12:00 UTC) and 4 March (15:00 UTC). Please sign-up.

Comments about the guidelines can be shared on the Enforcement Guidelines talk page. You can comment in any language.

#2 Ratification Voting

The Wikimedia Foundation Board of Trustees released a statement on the ratification process where eligible voters can support or oppose the adoption of the enforcement guidelines through vote. Wikimedians are invited to translate and share important information.

A SecurePoll vote is scheduled from 7 March to 21 March 2022.

Eligible voters are invited to answer a poll question and share comments. Voters will be asked if they support the enforcement of the UCoC based on the proposed guidelines.

Thank you. CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૨૧:૪૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

The Call for Feedback: Board of Trustees elections is now closed [ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Call for Feedback: Board of Trustees elections is now closed. This Call ran from 10 January and closed on 16 February 2022. The Call focused on three key questions and received broad discussion on Meta-wiki, during meetings with affiliates, and in various community conversations. The community and affiliates provided many proposals and discussion points. The reports are on Meta-wiki.

This information will be shared with the Board of Trustees and Elections Committee so they can make informed decisions about the upcoming Board of Trustees election. The Board of Trustees will then follow with an announcement after they have discussed the information.

Thank you to everyone who participated in the Call for Feedback to help improve Board election processes.

Thank you,

Movement Strategy and Governance
CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૩:૪૫, ૫ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

UCoC Enforcement Guidelines Ratification Vote Begins (7 - 21 March 2022)[ફેરફાર કરો]

The ratification of the Universal Code of Conduct (UCoC) enforcement guidelines has started. Every eligible community member can vote.

For instructions on voting using SecurePoll and Voting eligibility, please read this. The last date to vote is 21 March 2022.

Vote here - https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:SecurePoll/vote/391

Thank you, CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૨૨:૩૯, ૭ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

સંસ્કૃત વિકિ માટે સ્કેનર અનુદાન નું નિવેદન[ફેરફાર કરો]

નમઃ સર્વેભ્યઃ, સંસ્કૃત વિકિમાં હું ૧૦ વર્ષથી કાર્યરત છું અને મને મોટા લેખો લખવામાં વધુ રસ હોય છે. પરન્તુ એ માટે સંદર્ભગ્રન્થ પણ આવશ્યક હોય. પરન્તુ સંસ્કૃતનાં ગ્રન્થોં ઓછામાં ઓછા ૧૦૦ વર્ષ તો જુના હોય જ અને ઓછા પણ હોય એટલે ગ્રન્થાલયો અને વિદ્વાનો પાસેથી ગ્રન્થો મેળવવા અત્યન્ત કઠિન હોય છે. આ સ્થિતિમાં એક સ્કેનર ની આવશ્યકતા છે, જેથી યોગ્ય રીતે લેખો બની શકે. ગુજ.વિકિ પાસે પહેલે થી એક સ્કેનર છે અને આ સમુદાયે હંમેશા સં.વિકિ ની સહાયતા કરી છે. એ માટે આભાર. પરન્તુ હવે અમદાવાદનાં કેન્દ્રમાં સ્થિત એક શૈક્ષણિક સંસ્થામાં જો સ્કેનર હોય તો ન કેવલ સંસ્કૃત પરન્તુ અન્ય સમુદાયો પણ આ સ્કેનર નો લાભ લઈ શકે. તો આપશ્રી અહીં સમર્થન કરી શકો તો સારું. ધન્યવાદ. લિ., નેહલ દવે ૦૯:૫૯, ૮ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

CIS-A2K Newsletter February 2022[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

Hope you are doing well. As you know CIS-A2K updated the communities every month about their previous work through the Newsletter. This message is about February 2022 Newsletter. In this newsletter, we have mentioned our conducted events, ongoing events and upcoming events.

Conducted events
Ongoing events
Upcoming Events

Please find the Newsletter link here. Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 08:58, 14 March 2022 (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Pune Nadi Darshan 2022: A campaign cum photography contest[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

Greetings for the Holi festival! CIS-A2K is glad to announce a campaign cum photography contest, Pune Nadi Darshan 2022, organised jointly by Rotary Water Olympiad and CIS-A2K on the occasion of ‘World Water Week’. This is a pilot campaign to document the rivers in the Pune district on Wikimedia Commons. The campaign period is from 16 March to 16 April 2022.


Under this campaign, participants are expected to click and upload the photos of rivers in the Pune district on the following topics -

 • Beauty of rivers in Pune district
 • Flora & fauna of rivers in Pune district
 • Religious & cultural places around rivers in Pune district
 • Human activities at rivers in Pune district
 • Constructions on rivers in Pune district
 • River Pollution in Pune district

Please visit the event page for more details. We welcome your participation in this campaign. Thank you MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૨:૫૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Invitation to join the first Wikisource Triage meeting on 21st March 2022[ફેરફાર કરો]

Hello everyone,

Sam Wilson and I are excited to share that we will be hosting regular Wikisource Triage meetings, starting from 21st March 2022.

These meetings aim to foster the growth of a technical community of Wikisource developers and contributors. The meetings will be primarily focused on identifying, prioritizing and estimating tasks on the All-and-every-Wikisource and ProofreadPage workboards (among others) on Phabricator and eventually reduce the backlog of technical tasks and bugs related to Wikisource by making incremental improvements to Wikisource infrastructure and coordinating these changes with the Wikisource communities.

While these meetings are technology focused, non-technical Wikisource contributors are also invited to join and share any technical challenges that they are facing and we will help them to create phabricator tickets. Newbie developers are also more than welcome!

The first meeting has been scheduled for 21st March 2022 at 10:30 AM UTC / 4:00 PM IST (Check your local time). If you are interested in joining the meeting, kindly leave a message on sgill@wikimedia.org and we will add you to the calendar invite.

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest topics for the agenda.

On behalf of Sam Wilson and Satdeep Gill

Sent by MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૧:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Universal Code of Conduct Enforcement guidelines ratification voting is now closed[ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Greetings,

The ratification voting process for the revised enforcement guidelines of the Universal Code of Conduct (UCoC) came to a close on 21 March 2022. Over 2300 Wikimedians voted across different regions of our movement. Thank you to everyone who participated in this process! The scrutinizing group is now reviewing the vote for accuracy, so please allow up to two weeks for them to finish their work.

The final results from the voting process will be announced here, along with the relevant statistics and a summary of comments as soon as they are available. Please check out the voter information page to learn about the next steps. You can comment on the project talk page on Meta-wiki in any language.

You may also contact the UCoC project team by email: ucocproject(_AT_)wikimedia.org

Best regards,

CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૫:૦૯, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

સ્કેનર આપવા બાબત[ફેરફાર કરો]

નમસ્તે, ગુજરાતી વિકિ સમુદાય પાસે સ્કેનર છે, જેનો મે ઘણી વાર ઉપયોગ કર્યો છે. અનંતભાઈએ કહ્યું એમ મે સી.આઈ.એસ. પાસેથી સ્કેનર મેળવવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો પણ મને મળી શક્યું નથી. માટે હવે ગુજરાતી વિકિ સમુદાય પાસે સહાયતાની આશા છે. આમ તો આ સમુદાયની ઇચ્છા હોય, તો આપી શકાય અને બહાનું બતાવીને ના પણ પાડી શકાય. મને જરૂર છે માટે જ અહીં લખી રહ્યો છું. મારે સંસ્કૃતમાં લેખો લખવા માટે અમુક સંદર્ભ ગ્રન્થોની આવશ્યકતા હોય છે, પણ ગ્રન્થાલય અમુક પુસ્તકો માત્ર જોવા આપે છે, ઘરે લઈ જવા આપતા નથી. માટે સ્કેન કરવાની અનુમતિ લઈને હું પુસ્તક વાપરવાનો પ્રયાસ કરુ છું. આરંભમાં અનંતભાઈ સાથે મારો વ્યવહાર સારો રહ્યો પરન્તુ અચાનક જે અમના તરફથી સ્કેનર આપવામાં ઘણો વિલંબ થયો, જેથી મારા કામ પર પણ પ્રભાવ પડ્યો. મને લાગે છે આ એક ઘર્ષણ થાય એવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ ગઈ છે. મને અચાનક લાગે છે કે હું માંગી રહ્યો છું એટલે હું કદાચ ગરીબડો બનીને યાચના ઉપર યાચના કરી રહ્યો છું. અને સામે વાળી વ્યક્તિ પોતાની નવી નવી સ્થિતિનું વર્ણન કરીને મને વધું ભીખ માંગવાની સ્થિતિમાં લઈ આવે છે. જો હું ગુજ.વિકિ માટે આ સ્કેનર માંગતો હોત અથવા સમાન રીતે સ્કેનર વાપરવા માટેની નીતિ હોત, તો શું મારી સાથે આવો વ્યવહાર થયો હોત. વિકિ એક વિવાદ સ્થળ ત્યારે બને છે, જ્યારે એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને સમજવા જ નથી માંગતો અથવા હું આ સ્વૈચ્છિક રીતે કરું છું એટલે ગમે તે રીતે સામે વાળાને બહાનું બતાવી શકું છું. શાસ્ત્રો કહે છે કે આપણને જે વ્યવહાર આપણી જોડે થાય, તો ન ગમે, એવો વ્યવહાર આપણે બીજા સાથે કરવો નહીં. શું હું વારંવાર કોઈ વાત વિષે લબડાવ્યા કરું, તો કોઈને ગમે. ન જ ગમે. માણસ બીજને બહાના બતાવીને પોતીની જાતને સાચો અને સારો સિદ્ધ કરી શકે, પણ પોતે આત્મવિશ્લેષણ કરે તો જણાય કે મને આપી દેવામાં શું વાંધો છે, એ દેખાઈ આવે. ગુજ.વિકિ નાં સદસ્યો ને આટલું મોટુ લખાણ લખી રહ્યો છું, કારણ કે મારે સ્કેનરની અત્યન્ત આવશ્યકતા છે અને વારંવાર આવશ્યકતા રહેવાની છે. તો મારે દર વખતે ગરીબડા બનીને યાચના ન કરવી પડે, એવો કોઈ નિર્ણય આપ સૌ કરો એ વિનંતિ છે. બીજી બાજુ હું પ્રયાસ કરીશ કે મને કશે બીજે થી સ્કેનર મળી રહે, ત્યાર સુધી યોગ્ય રીતે સ્વમાન સાથે સ્કેનર મળે એવી વિચારણા કરો એ જ વિનંતિ. કેટલા દિવસ થઈ ગયા એ તમે જ જોયું છે, મારી પાસેથી વચ્ચે પણ એક બે પુસ્તકો જતી રહી છે. હું ઇચ્છીશ કે તમે સૌ સહાયતા કરો. - નેહલ દવે.

Announcing Indic Hackathon 2022 and Scholarship Applications[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians, we are happy to announce that the Indic MediaWiki Developers User Group will be organizing Indic Hackathon 2022, a regional event as part of the main Wikimedia Hackathon 2022 taking place in a hybrid mode during 20-22 May 2022. The event will take place in Hyderabad. The regional event will be in-person with support for virtual participation. As it is with any hackathon, the event’s program will be semi-structured i.e. while we will have some sessions in sync with the main hackathon event, the rest of the time will be upto participants’ interest on what issues they are interested to work on. The event page can be seen on this page.

In this regard, we would like to invite community members who would like to attend in-person to fill out a form for scholarship application by 17 April, which is available on the event page. Please note that the hackathon won’t be focusing on training of new skills, and it is expected that applications have some experience/knowledge contributing to technical areas of the Wikimedia movement. Please post on the event talk page if you have any queries. MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૦૦:૦૧, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

CIS-A2K Newsletter March 2022[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

Hope you are doing well. As you know CIS-A2K updated the communities every month about their previous work through the Newsletter. This message is about March 2022 Newsletter. In this newsletter, we have mentioned our conducted events and ongoing events.

Conducted events
Ongoing events

Please find the Newsletter link here. Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 09:33, 16 April 2022 (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Join the South Asia / ESEAP Annual Plan Meeting with Maryana Iskander[ફેરફાર કરો]

Dear community members,

In continuation of Maryana Iskander's listening tour, the Movement Communications and Movement Strategy and Governance teams invite you to discuss the 2022-23 Wikimedia Foundation Annual Plan.

The conversations are about these questions:

 • The 2030 Wikimedia Movement Strategy sets a direction toward "knowledge as a service" and "knowledge equity". The Wikimedia Foundation wants to plan according to these two goals. How do you think the Wikimedia Foundation should apply them to our work?
 • The Wikimedia Foundation continues to explore better ways of working at a regional level. We have increased our regional focus in areas like grants, new features, and community conversations. How can we improve?
 • Anyone can contribute to the Movement Strategy process. We want to know about your activities, ideas, requests, and lessons learned. How can the Wikimedia Foundation better support the volunteers and affiliates working in Movement Strategy activities?

Date and Time

The meeting will happen via Zoom on 24 April (Sunday) at 07:00 UTC (local time). Kindly add the event to your calendar. Live interpretation will be available for some languages.

Regards, CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૫:૩૮, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Call for Candidates: 2022 Board of Trustees Election[ફેરફાર કરો]

Dear community members,

The 2022 Board of Trustees elections process has begun. The Call for Candidates has been announced.

The Board of Trustees oversees the operations of the Wikimedia Foundation. Community-and-affiliate selected trustees and Board-appointed trustees make up the Board of Trustees. Each trustee serves a three year term. The Wikimedia community has the opportunity to vote for community-and-affiliate selected trustees.

The Wikimedia community will vote to elect two seats on the Board of Trustees in 2022. This is an opportunity to improve the representation, diversity, and expertise of the Board of Trustees.

Kindly submit your candidacy to join the Board of Trustees. CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૪:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Editing news 2022 #1[ફેરફાર કરો]

Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

New editors were more successful with this new tool.

The New topic tool helps editors create new ==Sections== on discussion pages. New editors are more successful with this new tool. You can read the report. Soon, the Editing team will offer this to all editors at the 20 Wikipedias that participated in the test. You will be able to turn it off at Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion.

Whatamidoing (WMF) ૦૦:૨૬, ૩ મે ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

CIS-A2K Newsletter April 2022[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

I hope you are doing well. As you know CIS-A2K updated the communities every month about their previous work through the Newsletter. This message is about April 2022 Newsletter. In this newsletter, we have mentioned our conducted events, ongoing events and upcoming events.

Conducted events
Ongoing events
Upcoming event

Please find the Newsletter link here. Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 15:47, 11 May 2022 (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Wikimedia Foundation Board of Trustees election 2022 - Call for Election Volunteers[ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Movement Strategy and Governance team is looking for community members to serve as election volunteers in the upcoming Board of Trustees election.

The idea of the Election Volunteer Program came up during the 2021 Wikimedia Board of Trustees Election. This program turned out to be successful. With the help of Election Volunteers we were able to increase outreach and participation in the election by 1,753 voters over 2017. Overall turnout was 10.13%, 1.1 percentage points more, and 214 wikis were represented in the election.

There were a total of 74 wikis that did not participate in 2017 that produced voters in the 2021 election. Can you help increase the participation even more?

Election volunteers will help in the following areas:

 • Translate short messages and announce the ongoing election process in community channels
 • Optional: Monitor community channels for community comments and questions

Volunteers should:

 • Maintain the friendly space policy during conversations and events
 • Present the guidelines and voting information to the community in a neutral manner

Do you want to be an election volunteer and ensure your community is represented in the vote? Sign up here to receive updates. You can use the talk page for questions about translation.
CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૫:૪૩, ૧૨ મે ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Poll regarding Third Wikisource Triage meeting[ફેરફાર કરો]

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We will be organizing the third Wikisource Triage meeting in the last week of May and we need your help to decide on a time and date that works best for the most number of people. Kindly share your availabilities at the wudele link below by 20th May 2022:

https://wudele.toolforge.org/ctQEP3He1XCNullZ

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest topics for the agenda.

Regards

Sam Wilson (WMF) and Satdeep Gill (WMF)

Sent via MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૦૯:૦૮, ૧૪ મે ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

વિકિસ્ત્રોત વિષયક કાર્યશાળા યોજવા બાબત[ફેરફાર કરો]

CIS-A2K દ્વારા ૨ દિવસની (લગભગ જૂન મહિનાના અંતમાં) વિકિસ્ત્રોત વિષયક કાર્યશાળા યોજવાનો વિચાર છે. આ કાર્યશાળામાં વિકિસ્રોત સંબંધિત તાલીમ, ટેકનિકલ ટુલ્સનો ઉપયોગ તેમજ ભવિષ્યની રૂપરેખા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. નિશ્ચિત તારીખ અને સ્થળ હવે પછી નક્કી કરવામાં આવશે. કાર્યશાળાના આયોજન વિશે સમુદાયના સભ્યોનો શું મત છે એ જણાવવા વિનંતી. આભાર.

સમર્થન/વિરોધ[ફેરફાર કરો]

ટીપ્પણી[ફેરફાર કરો]


ઘણો સારો વિચાર છે.
ત્રણેક વર્ષના પહેલાં કરેલ આવી એક કાર્યશાળાના અનુભવથી એવું જણાય છે કે વિકિસ્રોતમાટે જેમને રસ છે તેવાં મિત્રો આ કાર્યશાળા પછી દરરોજનો અડધોથી એક કલાક આ કામમાટે ફાળવે તેવી પ્રતિબધ્ધતા સાથે જ આ કાર્યશાળામાં આવે તો કાર્યશાળાનો ઉદ્દેશ્ય વધારે સારી રીતે સફળ થાય.
આ કાર્યશાળાનો પ્રસાર વિકિપિડિયા પર કામ કરતાં બધાં ગુજરાતી મિત્રો સુધી થાય એ તો સ્વાભાવિક અપેક્ષા કરી શકાય. તે સિવાય પણ ફેસબુક જેવાં સામાજિક માધ્યમો પર પણ પ્રચાર કરી શકાય.
સંખ્યા વધારે થશે તો તેમાંથી ચળાઈને પ્રતિબધ્ધતા સાથેનાં ગુણાત્મક સહકાર્યકરો પણ વધશે તેવી આશા કરી શકાય. --Amvaishnav (ચર્ચા) ૧૮:૦૨, ૨૦ મે ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Invitation to join the third Wikisource Triage meeting (28th May 2022)[ફેરફાર કરો]

Hello fellow Wikisource enthusiasts!


We are the hosting the Wikisource Triage meeting on 28th May 2022 at 11 AM UTC / 4:30 PM IST (check your local time) according to the wudele poll. We will be welcoming some developers who contributed to Wikisource related tasks during the recently concluded Indic Hackathon.

As always, you don't have to be a developer to participate in these meetings but the focus of these meetings is to improve the Wikisource infrastructure.

If you are interested in joining the meeting, kindly leave a message on sgill@wikimedia.org and we will add you to the calendar invite.

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest any other topics for the agenda.

Regards

Sam Wilson (WMF) and Satdeep Gill (WMF)

Sent using MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૦૯:૦૯, ૨૩ મે ૨૦૨૨ (IST) ઉત્તર[ઉત્તર]

CIS-A2K Newsletter May 2022[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

I hope you are doing well. As you know CIS-A2K updated the communities every month about their previous work through the Newsletter. This message is about May 2022 Newsletter. In this newsletter, we have mentioned our conducted events, and ongoing and upcoming events.

Conducted events
Ongoing events
Upcoming event

Please find the Newsletter link here.
If you want to subscribe/unsubscibe this newsletter, click here.

Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 12:23, 14 June 2022 (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Poll regarding Fourth Wikisource Triage meeting[ફેરફાર કરો]

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We will be organizing the fourth Wikisource Triage meeting in the last week of June and we need your help to decide on a time and date that works best for the most number of people. Kindly share your availabilities at the wudele link below by 20th June 2022:

https://wudele.toolforge.org/wstriage4

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest topics for the agenda.

Regards

Sam Wilson (WMF) and Satdeep Gill (WMF)

Sent via MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૮:૫૨, ૧૪ જૂન ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Invitation to join the fourth Wikisource Triage meeting (29th June 2022)[ફેરફાર કરો]

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We are the hosting the fourth Wikisource Triage meeting on 29th June 2022 at 10:00 AM UTC / 3:30 PM IST (check your local time) according to the wudele poll.

There is some exciting news about a few technical projects related to Wikisource that are getting started right now and we will be sharing more information during the meeting.

As always, you don't have to be a developer to participate in these meetings but the focus of these meetings is to improve the Wikisource infrastructure.

If you are interested in joining the meeting, kindly leave a message on sgill@wikimedia.org and we will add you to the calendar invite.

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest any other topics for the agenda.

Regards

Sam Wilson (WMF) and Satdeep Gill (WMF)

Sent using MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૩:૦૯, ૨૩ જૂન ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Hello. To facilitate steward granting of bot access, I suggest implementing the standard bot policy on this wiki. In particular, this policy allows stewards to automatically flag known interlanguage linking bots (if this page says that is acceptable) or bots that fix double redirects. The policy also enables global bots on this wiki (if this page says that is acceptable), which are trusted bots that will be given bot access on every wiki that allows global bots.

This policy makes bot access requesting much easier for local users, operators, and stewards. To implement it we only need to create a redirect to this page from Project:Bot policy, and add a line at the top noting that it is used here. If you use or prefer to use a dedicated project page for handling bot flag requests, that is also acceptable. Please read the text at Meta-Wiki before commenting. If you object, please say so; I hope to implement in two weeks if there is no objection, since it is particularly written to streamline bot requests on wikis with little or no community interested in bot access requests. Thank you for your consideration. --Rschen7754 ૦૯:૨૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Propose statements for the 2022 Election Compass[ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hi all,

Community members are invited to propose statements to use in the Election Compass for the 2022 Board of Trustees election.

An Election Compass is a tool to help voters select the candidates that best align with their beliefs and views. The community members will propose statements for the candidates to answer using a Lickert scale (agree/neutral/disagree). The candidates’ answers to the statements will be loaded into the Election Compass tool. Voters will use the tool by entering in their answer to the statements (agree/neutral/disagree). The results will show the candidates that best align with the voter’s beliefs and views.

Here is the timeline for the Election Compass:

 • July 8 - 20: Community members propose statements for the Election Compass
 • July 21 - 22: Elections Committee reviews statements for clarity and removes off-topic statements
 • July 23 - August 1: Volunteers vote on the statements
 • August 2 - 4: Elections Committee selects the top 15 statements
 • August 5 - 12: candidates align themselves with the statements
 • August 15: The Election Compass opens for voters to use to help guide their voting decision

The Elections Committee will select the top 15 statements at the beginning of August. The Elections Committee will oversee the process, supported by the Movement Strategy and Governance (MSG) team. MSG will check that the questions are clear, there are no duplicates, no typos, and so on.

Regards,

Movement Strategy & Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૩:૩૯, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

CIS-A2K Newsletter June 2022[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

Hope you are doing well. As you know CIS-A2K updated the communities every month about their previous work through the Newsletter. This message is about June 2022 Newsletter. In this newsletter, we have mentioned A2K's conducted events.

Conducted events

Please find the Newsletter link here.
If you want to subscribe/unsubscibe this newsletter, click here.

Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 12:23, 19 July 2022 (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Invitation to join the fifth Wikisource Triage meeting (18th August 2022)[ફેરફાર કરો]

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We are the hosting the fifth Wikisource Triage meeting on 18th August 2022 at 4 PM UTC / 9:30 PM IST (check your local time) according to the wudele poll and also based on the previous feedback to have a Europe-Americas friendly meeting.

As always, you don't have to be a developer to participate in these meetings but the focus of these meetings is to improve the Wikisource infrastructure.

If you are interested in joining the meeting, kindly leave a message on sgill@wikimedia.org and we will add you to the calendar invite.

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest any other topics for the agenda.

Regards

Sam Wilson (WMF) and Satdeep Gill (WMF)

Sent using MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૦:૩૫, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

WikiConference India 2023: Initial conversations[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

Hope all of you are doing well. We are glad to inform you to restart the conversation to host the next WikiConference India 2023 after WCI 2020 which was not conducted due to the unexpected COVID-19 pandemic, it couldn't take place. However, we are hoping to reinitiate this discussion and for that we need your involvement, suggestions and support to help organize a much needed conference in February-March of 2023.

The proposed 2023 conference will bring our energies, ideas, learnings, and hopes together. This conference will provide a national-level platform for Indian Wikimedians to connect, re-connect, and establish their collaboration itself can be a very important purpose on its own- in the end it will empower us all to strategize, plan ahead and collaborate- as a movement.

We hope we, the Indian Wikimedia Community members, come together in various capacities and make this a reality. We believe we will take learnings from earlier attempts, improve processes & use best practices in conducting this conference purposefully and fruitfully.

Here is a survey form to get your responses on the same notion. Unfortunately we are working with short timelines since the final date of proposal submission is 5 September. We request you please fill out the form by 28th August. After your responses, we can decide if we have the community need and support for the conference. You are also encouraged to add your support on this page, if you support the idea.

Regards, Nitesh Gill, Nivas10798, Neechalkaran, ૧૨:૦૯, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

2022 Board of Trustees Community Voting Period is now Open[ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear community members,

The Community Voting period for the 2022 Board of Trustees election is now open. Here are some helpful links to get you the information you need to vote:

If you are ready to vote, you may go to SecurePoll voting page to vote now. You may vote from August 23 at 00:00 UTC to September 6 at 23:59 UTC. To see about your voter eligibility, please visit the voter eligibility page.

Regards,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૮:૦૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

The 2022 Board of Trustees election Community Voting is about to close[ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello,

The Community Voting period of the 2022 Board of Trustees election started on August 23, 2022, and will close on September 6, 2022 23:59 UTC. There’s still a chance to participate in this election. If you did not vote, please visit the SecurePoll voting page to vote now. To see about your voter eligibility, please visit the voter eligibility page. If you need help in making your decision, here are some helpful links:

Regards,

Movement Strategy and Governance

CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૮:૧૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

WikiConference India 2023: Proposal to WMF[ફેરફાર કરો]

Hello everyone,

We are happy to inform you that we have submitted the Conference & Event Grant proposal for WikiConference India 2023 to the Wikimedia Foundation. We kindly request all the community members to go through the proposal -- including the community engagement survey report, program plan, venue and logistics, participation and scholarships, and the budget, and provide us with your suggestions/comments on the talk page. You can endorse the proposal in the endorsements section, please do add a rationale for supporting this project.

According to the timeline of the Conference and Event Grants program, the community can review till 23 September 2022, post that we will start integrating all the received feedback to make modifications to the proposal. Depending on the response of community members, an IRC may be hosted next week, especially if there are any questions/concerns that need to be addressed.

We reopened the survey form and if you are still interested in taking part in the survey and you have something in mind to share or want to become a part of the organizing team, please fill out the form so we all can work together.

Let us know if you have any questions.

Regards, Nitesh Gill, Nivas10798, Neechalkaran, ૧૩:૦૫, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

KartikBotની પરવાનગી બાબતે[ફેરફાર કરો]

જોડણી સુધારણા અને અન્ય કામો માટે KartikBot ચલાવવા અંગે પરવાનગીની ચર્ચા અહીં શરુ કરી છે. તમારો મત જણાવવા વિનંતી છે. -- KartikMistry (ચર્ચા) ૧૧:૨૩, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

સમર્થન[ફેરફાર કરો]

 1. --Meghdhanu (ચર્ચા) ૧૦:૧૭, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 2. --Brihaspati (ચર્ચા) ૧૦:૧૮, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 3. --સ્નેહરશ્મિ ૧૦:૧૯, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 4. -- Nizil Shah (ચર્ચા) ૧૦:૨૫, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 5. --Modern Bhatt (ચર્ચા) ૧૩:૧૪, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 6. --Gazal world (ચર્ચા) ૧૩:૧૭, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 7. --Drdeepakbhatt (ચર્ચા) ૨૧:૪૫, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 8. --Modern Bhatt (ચર્ચા) ૧૭:૫૯, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

વિરોધ[ફેરફાર કરો]

ટીપ્પણી[ફેરફાર કરો]

વધુ પદ્ય સાહિત્ય[ફેરફાર કરો]

ગુજરાતી ભાષાને વધુ સમય રક્ષાત્મક બનાવવા માટે વિકિસ્રોત વધુ પદ્ય સાહિત્ય ઉમેળવું જરૂરી છે.આધુનિક ગુજરાતી કવિઓ સારું પદ્ય સાહિત્ય રચી શકતા નથી. ગદ્ય સાહિત્યનો સરળતાથી અનુવાદ કરી શકાય છે. આ સહી વગરની ટીપ્પણી 2601:243:b80:320::50bb (ચર્ચા) વડે કરાઇ હતી.

વિકિસ્રોતમાં માત્ર કોપીરાઇટ મુક્ત સાહિત્ય કે મૂળ લખાણ જ મૂકી શકાય છે. -- KartikMistry (ચર્ચા) ૦૮:૧૪, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Poll regarding sixth Wikisource Triage meeting[ફેરફાર કરો]

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We will be organizing the sixth Wikisource Triage meeting in the next week of October and we need your help to decide on a time and date that works best for the most number of people. Kindly share your availabilities at the wudele link below:

https://wudele.toolforge.org/aE86KsnqQsBDNdkj

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest topics for the agenda.

Regards

Sam Wilson (WMF) and Satdeep Gill (WMF)

Sent via MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૦:૦૩, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Invitation to join the sixth Wikisource Triage meeting (26th October 2022)[ફેરફાર કરો]

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We are the hosting the sixth Wikisource Triage meeting on 26th October 2022 at 2 PM UTC / 7:30 PM IST (check your local time) according to the wudele poll.

As always, you don't have to be a developer to participate in these meetings but the focus of these meetings is to improve the Wikisource infrastructure. We will be discussing the newly launched Wiki Rescues Manuscripts project and two Wikisource Fellows who will be supporting that project until June 2023 will be joining the conversation as well.

If you are interested in joining the meeting, kindly leave a message on sgill@wikimedia.org and we will add you to the calendar invite.

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest any other topics for the agenda.

Regards

Sam Wilson (WMF) and Satdeep Gill (WMF)

Sent using MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૮:૨૩, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

કોબા તીર્થને કરવાનો ઇ-મેઇલ[ફેરફાર કરો]

આજે સવારે હું કોબા તીર્થમાં ગયો હતો અને ત્યાં કેતનભાઈ શાહ સાથે વાત થઈ. પુસ્તકો આપવા માટે તેઓ તૈયાર છે પણ તે માટે આમાં એક પ્રક્રિયાનું પાલન કરવું પડે છે એટલે આપણી પ્રવૃત્તિ વિશે એક મેઈલ મોકલવો પડશે. આ મેઈલનો ઢાંચો હું નીચે જોડું છું. આપના સુચનો ટિપ્પણીમાં લખવા. આ કામ આજે રાત સુધીમાં પતાવવાનો હેતુ છે.

મેઇલ[ફેરફાર કરો]

જય જિનેન્દ્ર કેતનભાઈ,

તારીખ ૨૨મી ઓક્ટોબર, શનિવારના રોજ કોબા તીર્થ ખાતે આપની સાથે મુલાકાત થઈ. આપે ગુજરાતી વિકિસમુદાય વડે ચાલતી પ્રવૃત્તિઓ જાણી અને તેમાં રસ દાખવ્યો તે બદલ આનંદ થયો. આપે જણાવ્યા મુજબ આ મેઇલમાં હું અમારો હેતુ, કોબા તીર્થ પાસેથી સહયોગની અપેક્ષા અને કરવા માટેની પ્રવૃત્તિઓ જણાવું છું.

ગુજરાતી વિકિસમુદાય એ સ્વયંસેવકોનો સમૂહ છે જે કોઈ પણ જાતના નફા વગર ગુજરાતી વિકિપીડિયા, વિકિસ્ત્રોત વગેરે જેવા પ્રકલ્પો ચલાવે છે. આ પૈકી ગુજરાતી વિકિસ્ત્રોત એક મુકત જ્ઞાનસ્ત્રોત છે જેમાં કોપીરાઇટ સિવાયની કૃતિઓને અમે પ્રકાશિત કરીએ છીએ. આપને આ પૈકી ઝવેરચંદ મેઘાણી, ગાંધીજી, શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, રમણલાલ દેસાઈ જેવા વ્યક્તિઓની લેખિત અને શ્રાવ્ય કૃતિઓ પણ બતાવી છે. જેવું કે આપને જણાવ્યું કે આ કૃતિઓનો ઉપયોગ કોઈ સંશોધનકર્તા કરી શકે તથા કોઈ સામાન્ય વાચક પણ કરી શકે. આપને જાણીને અચરજ થશે કે ગુજરાતી વિકિસ્ત્રોતની સાઇટને વર્ષે આશરે ૧૭ લાખ (મહિને લગભગ ૧.૫ લાખ) લોકો જુએ છે. અમે આ પ્રકલ્પમાં વધુમાં વધુ પુસ્તકોને ઉપલબ્ધ કરાવવા ઇચ્છીએ છીએ, જેથી બહોળા પ્રમાણમાં સમગ્ર વિશ્વમાં ગુજરાતી બોલતા અને વાંચી શકતા લોકો આ જ્ઞાનનો લાભ લઈ શકે અને પોતાનું જીવન સુધારી શકે. દરેક પુસ્તકને તેનો વાચક મળે તે અમારો એક હેતુ છે.

કોબા તીર્થમાં જૂનાં, અપ્રાપ્ય, અને સારાં એવાં પુસ્તકોનો ભંડાર છે. એક, આ પૈકી જેનો પ્રકાશનાધિકાર સમાપ્ત થઈ ગયો હોય તેવાં પુસ્તકોને અમે સ્કેન કરીને અપલોડ કરવા માંગીએ છીએ. તે માટે અમારા સ્વયંસેવકો આપના સ્થાને આવીને પણ કામ કરી શકે અથવા તો આપ જો તેમને ઇસ્યુ કરી આપો તો તેઓ ઘરે નિરાંતે જઈને પણ કાર્ય કરી શકે અને પછી પુસ્તકને પરત કરી શકે. બે, જો આપની પાસે સીધાં સ્કેન કરેલાં આવાં પુસ્તકો કે હસ્તપ્રતો હોય, જેને ઓપન સોર્સમાં મૂકી શકતાં હોય, તો તેને પણ અમે અમારી સાઇટ ઉપર સીધાં અપલોડ કરીશું તથા પ્રૂફરીડ કરીને તેને લખાણ રૂપે મૂકીશું. આ માટે જો આપને કોઈ ચાર્જ લેવો હોય તો તે પણ અમે આપીશું. ત્રણ, જો આપ સ્વયંસેવકોને અમારી સાથે જોડી શકતાં હોય તો અમે આપના દ્વારા રેકર્ડ કરેલાં કોપીરાઇટ મુક્ત પુસ્તકોને પણ લોકો સુધી પહોંચાડીશું.

આ હેતુસર અમે કોબા તીર્થ સાથે એક જોડાણ કરવા માંગીએ છીએ. આપની અનુકૂળતા અને સગવડ મુજબ આપ અમને સહાય કરો તેવી અમારી અપેક્ષા છે. આપ આ વિશે ચર્ચા-વિચારણા કરી આપનો અભિપ્રાય જણાવશો.

આપને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે તેને પૂછી શકો.

સુજ્ઞ, ‌Brihaspati (ચર્ચા) ૧૩:૫૦, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]


સમર્થન[ફેરફાર કરો]

 1. Nizil Shah (ચર્ચા) ૧૪:૧૧, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 2. Meghdhanu (ચર્ચા) ૧૪:૧૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 3. કાર્તિક ચર્ચા ૧૬:૪૧, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 4. સ્નેહરશ્મિ ૧૬:૪૨, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ટિપ્પણી[ફેરફાર કરો]

 • મુદ્રા ૧, ૨ અને ૩ - વ્યવસ્થિત રીતે ફકરો પાડી લખવા જરુરી છે. વધુમાં ચાર્જ કેટલો લેવો એ તેમના પર છોડવું એ પરથી કુલ અંદાજ લગાવવો પણ મુશ્કેલ છે. મારા મતે ચાર્જનો મુદ્રો પ્રથમ ઇમેલમાં ન મૂકવો જોઇએ. -- કાર્તિક ચર્ચા ૧૩:૫૭, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
સમજ્યો. તેને દૂર કરવામાં આવશે. Brihaspati (ચર્ચા) ૧૩:૫૮, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨

(IST)

 • પુસ્તકો માટે આ કામનું છે. ઉપરાંત ત્યાં સુંદર મ્યુઝિયમ પણ છે. તેની કલાકૃતિઓ અને વસ્તુઓના ફોટા લઈને મુકવાની મંજૂરી પણ માંગી શકાય (અત્યારે નહિ તો ભવિષ્યમાં).-Nizil Shah (ચર્ચા) ૧૪:૧૪, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 • જો આપ ફરીથી આ સંદર્ભે રૂબરૂ મળવાના હોવ તો થોડા મુદ્દા ઉમેરશો.

૧) જો તેઓ પુસ્તકો સ્કેનિંગ માટે આપવા તૈયાર થતા હોય તો CISની ટીમ સ્થળ પર આવીને પુસ્તકોનું સ્કેનિંગ પૂરી માવજતથી કરી લેશે.
૨) જો તેમની પાસે પુસ્તકોની સ્કેન કોપી તૈયાર હોય તો સંસ્થાનું એકાઉન્ટ બનાવી પુસ્તકો સીધા કોમન્સ પર ચડાવી શકાશે.
૩) સંસ્થા દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાયેલા પુસ્તકોની અલગ શ્રેણી બનાવી આ પુસ્તકો તેમની સંસ્થા દ્વારા ગુજરાતી વિકિસ્રોતને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યા છે તેવી નોંધ પણ એ શ્રેણી અંતર્ગત મૂકીશું. આમ, સંસ્થાને પુસ્તકો ઉપલબ્ધ કરાવ્યાનો પૂરતો શ્રેય આપીશું.
૪) સંસ્થા દ્વારા લેન્ડિગ લાયબ્રેરીના નિયમો પ્રમાણે મર્યાદિત દિવસોની મુદત માટે બે કે ચાર પુસ્તકો જ મળતા હોય તો આ નિયમોમાં છૂટછાટ આપવાની ભલામણ પણ કરશો જેથી જે તે સભ્યને ઓછી મુલાકાતોમાં સ્કેન માટે જરૂરી સાહિત્ય પૂરતા પ્રમાણમાં અને વધુ સમય માટે મળી રહે.
મને વિશ્વાસ છે કે આપે ઉપર મુજબના સંદર્ભની બાબતો શ્રીમાન કેતનભાઈ સાથેની ચર્ચામાં સમાવિષ્ટ કરી જ હશે આમ છતાં મારા તરફથી આપનું ધ્યાન દોરું છું. વધુમાં આપશ્રીએ તહેવારના દિવસોમાં પરિવાર સાથે મળેલા ખૂબ જ અલ્પ સમયમાંથી પણ ઉપરોક્ત કાર્ય માટે સમય ફાળવીને વિકિસ્રોતને મદદરૂપ થવા ઉઠાવેલી જહેમત બદલ આપને અભિનંદન પાઠવી આભાર પ્રકટ કરું છું. --સ્નેહરશ્મિ ૧૭:૦૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Indic Wikisource proofread-a-thon November 2022[ફેરફાર કરો]

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translate it

Dear Proofreader,
Thank you and congratulation to you for your participation and support last year. The CIS-A2K has been conducted again this year Online Indic Wikisource proofread-a-thon November 2022 to enrich our Indian classic literature in digital format.

WHAT DO YOU NEED

 • Booklist: a collection of books to be proofread. Kindly help us to find some books in your language. The book should not be available on any third-party website with Unicode formatted text. Please collect the books and add our event page book list. You should follow the copyright guideline described here. After finding the book, you should check the pages of the book and create <pagelist/>.
 • Participants: Kindly sign your name at Participants section if you wish to participate in this event.
 • Reviewer: Kindly promote yourself as administrator/reviewer of this proofreadthon and add your proposal here. The administrator/reviewers could participate in this Proofreadthon.
 • Some social media coverage: I would request to all Indic Wikisource community members, please spread the news to all social media channels, we always try to convince your Wikipedia/Wikisource to use their SiteNotice. Of course, you must also use your own Wikisource site notice.
 • Some awards: There may be some award/prize given by CIS-A2K.
 • A way to count validated and proofread pages:Indic Wikisource Contest Tools
 • Time : Proofreadthon will run: from 14 November 2022 00.01 to 30 Novemeber 2022 23.59 (IST)
 • Rules and guidelines: The basic rules and guideline have described here
 • Scoring: The details scoring method have described here

I really hope many Indic Wikisources will be present this time.

Thanks for your attention
Jayanta (CIS-A2K)- 9 November 2022 (UTC)
Wikisource Program officer, CIS-A2K

WikiConference India 2023: Program submissions and Scholarships form are now open[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

We are really glad to announce that WikiConference India 2023 has been successfully funded and it will take place from 3 to 5 March 2023. The theme of the conference will be Strengthening the Bonds.

We also have exciting updates about the Program and Scholarships.

The applications for scholarships and program submissions are open now! You can find the form for submission here and for program you can go here.

For more information and regular updates please visit the Conference Meta page. If you have something in mind you can write on talk page.

‘‘‘Note’’’: Scholarship form and the Program submissions will be open from 11 November 2022, 00:00 IST and the last date to submit is 27 November 2022, 23:59 IST.

Regards

MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૩:૩૫, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

(on behalf of the WCI Organizing Committee)

Invitation to join the Online Indic Wikisource meetup (12th November 2022)[ફેરફાર કરો]

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We are the hosting the Indic Wikisource Community Online meetup on 12 November 2022 7:30 PM IST.

The objectives are below.

If you are interested in joining the meeting, kindly leave a message on jayanta@cis-india.org and we will add you to the calendar invite.

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest any other topics for the agenda.


Thanks for your attention

Jayanta (CIS-A2K)
Wikisource Program officer, CIS-A2K

Poll regarding 7th Wikisource Triage meeting[ફેરફાર કરો]

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We will be organizing the seventh Wikisource Triage meeting in the last week of November and we need your help to decide on a time and date that works best for the most number of people. Kindly share your availabilities at the wudele link below:

https://wudele.toolforge.org/3rNRZDjKn1oaXM7h

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest topics for the agenda.

Regards

KLawal-WMF and PMenon-WMF

Sent via MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૫:૩૬, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Invitation to participate in Wikisource Triage Meeting (26 November 2022)[ફેરફાર કરો]

Hello fellow Wikisource enthusiasts!

We are the hosting the seventh Wikisource Triage meeting on 26th November 2022 at 10 AM UTC / 3:30 PM IST (check your local time) according to the wudele poll.

There are going to be updates about a few technical projects related to Wikisource and we will be sharing more information during the meeting.

As always, you don't have to be a developer to participate in these meetings but the focus of these meetings is to improve the Wikisource infrastructure.

If you are interested in joining the meeting, kindly leave a message on sgill@wikimedia.org and we will add you to the calendar invite.

Meanwhile, feel free to check out the page on Meta-wiki and suggest any other topics for the agenda.

Regards

PMenon-WMF and KLawal-WMF

Sent using MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૭:૩૯, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

WikiConference India 2023: Open Community Call and Extension of program and scholarship submissions deadline[ફેરફાર કરો]

Greetings Wikimedians,

Thank you for supporting Wiki Conference India 2023. We are humbled by the number of applications we have received and hope to learn more about the work that you all have been doing to take the movement forward. In order to offer flexibility, we have recently extended our deadline for the Program and Scholarships submission- you can find all the details on our Meta Page.

COT is working hard to ensure we bring together a conference that is truly meaningful and impactful for our movement and one that brings us all together. With an intent to be inclusive and transparent in our process, we are committed to organizing community sessions at regular intervals for sharing updates and to offer an opportunity to the community for engagement and review. Following the same, we are hosting the first Open Community Call on the 3rd of December, 2022. We wish to use this space to discuss the progress and answer any questions, concerns or clarifications, about the conference and the Program/Scholarships.

Please add the following to your respective calendars and we look forward to seeing you on the call

Furthermore, we are pleased to share the email id of the conference contact@wikiconferenceindia.org which is where you could share any thoughts, inputs, suggestions, or questions and someone from the COT will reach out to you. Alternatively, leave us a message on the Conference talk page. Regards MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૧:૩૯, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

On Behalf of, WCI 2023 Core organizing team.

WikiConference India 2023: Revised Conference Dates & Program-Scholarship Submission Reminder[ફેરફાર કરો]

Please feel free to translate into your language.

Dear Wikimedians,

We want to inform you that due to specific reference to conference operational and logistical challenges, we had to revise the conference dates. The new dates for WikiConference India 2023 are 28, 29, and 30 April 2023 (Friday to Sunday), Hyderabad, India. The new dates have been finalized after a thorough check to avoid any overlaps or challenges.

Reminder: The last date for Program and Scholarships submission is 14 December 2022, 11:59 pm IST. For any questions and support, reach out to contact@wikiconferenceindia.org or leave a message on the conference talk page. Regards MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૦૧:૪૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Nivas & Nitesh

(On behalf of the WCI 2023 organizing team).

WikiConference India 2023:Open Community call on 18 December 2022[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

As you may know, we are hosting regular calls with the communities for WikiConference India 2023. This message is for the second Open Community Call which is scheduled on the 18th of December, 2022 (Today) from 7:00 to 8:00 pm to answer any questions, concerns, or clarifications, take inputs from the communities, and give a few updates related to the conference from our end. Please add the following to your respective calendars and we look forward to seeing you on the call.

Furthermore, we are pleased to share the telegram group created for the community members who are interested to be a part of WikiConference India 2023 and share any thoughts, inputs, suggestions, or questions. Link to join the telegram group: https://t.me/+X9RLByiOxpAyNDZl. Alternatively, you can also leave us a message on the Conference talk page. Regards MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૩:૩૫, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

On Behalf of, WCI 2023 Organizing team