સભ્ય:Dsvyas/પુસ્તકો/કંકાવટી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

ઢાંચો:NOINDEX

Book-Icon આ વિકિસ્રોત પુસ્તક છે Bookshelves
વિકિસ્રોત ]
વિકિપીડિયા ]
  આ જ્ઞાનકોશનો લેખ નથી. વધુ માહિતી માટે જુઓ વિકિસ્રોત:પુસ્તકો, અને વિકિસ્રોત વિષે પ્રાથમિક માહિતી.
PDF ડાઉનલોડ  ]  [ ODT ડાઉનલોડ ]  [ ZIM ડાઉનલોડ ]

પુસ્તક નિર્માતામાં ખોલો ]  [ છાપેલા પુસ્તક તરીકે મેળવો  ]


કંકાવટી
કંકાવટી/નિવેદન
કંકાવટી/પુરોગામી પુરાવા
કંકાવટી/મંડળ ૧/૧. પોષી પૂનમ
કંકાવટી/મંડળ ૧/૨. ચાંદરડાની પૂજા
કંકાવટી/મંડળ ૧/૩. આંબરડું ફોફરડું
કંકાવટી/મંડળ ૧/૪. અહલીપહલી
કંકાવટી/મંડળ ૧/૫. મોળાકત
કંકાવટી/મંડળ ૧/૬. એવરત જીવરત
કંકાવટી/મંડળ ૧/૭. તુલસી-વ્રત
કંકાવટી/મંડળ ૧/૮. વીરપસલી
કંકાવટી/મંડળ ૧/૯. વીરપસલી (વાત બીજી)
કંકાવટી/મંડળ ૧/૧૦. નોળી નોમ
કંકાવટી/મંડળ ૧/૧૧. બોળ ચોથ
કંકાવટી/મંડળ ૧/૧૨. નાગ પાંચમ
કંકાવટી/મંડળ ૧/૧૩. શીતળા સાતમ
કંકાવટી/મંડળ ૧/૧૪. શ્રાવણિયો સોમવાર
કંકાવટી/મંડળ ૧/૧૫. વનડિયાની વાર્તા
કંકાવટી/મંડળ ૧/૧૬. કાંઠા ગોર્ય
કંકાવટી/મંડળ ૧/૧૭. પુરુષોત્તમ માસ
કંકાવટી/મંડળ ૧/૧૮. ધરો આઠમ
કંકાવટી/મંડળ ૨/૧. જાઈ રૂડી
કંકાવટી/મંડળ ૨/૨. બીજ માવડી
કંકાવટી/મંડળ ૨/૩. મુનિવ્રત
કંકાવટી/મંડળ ૨/૪. ગણાગોર
કંકાવટી/મંડળ ૨/૫. ઝાડપાંદની પૂજા
કંકાવટી/મંડળ ૨/૬. ગૌર્ય (ગૌરી) વ્રતનું ગીત
કંકાવટી/મંડળ ૨/૭. વિસામડા ! વિસામડા !
કંકાવટી/મંડળ ૨/૮. મેઘરાજનું વ્રત
કંકાવટી/મંડળ ૨/૯. ગોર-ગોરાણીનાં ટીખળ
કંકાવટી/મંડળ ૨/૧૦. કોયલ વ્રત
કંકાવટી/મંડળ ૨/૧૧. નિર્જળ માસ
કંકાવટી/મંડળ ૨/૧૨. ફૂલ-કાજળી વ્રત
કંકાવટી/મંડળ ૨/૧૩. ચોખા-કાજળી વ્રત
કંકાવટી/મંડળ ૨/૧૪. ભે-બારશ
કંકાવટી/મંડળ ૨/૧૫. જીકાળિયો
કંકાવટી/મંડળ ૨/૧૬. રાણી રળકાદે
કંકાવટી/મંડળ ૨/૧૭. ઘણકો ને ઘણકી
કંકાવટી/મંડળ ૨/૧૮. ગાય વ્રત
કંકાવટી/મંડળ ૨/૧૯. સૂરજ પાંદડું વ્રત
કંકાવટી/મંડળ ૨/૨૦. ખિલકોડી વહુ
કંકાવટી/મંડળ ૨/૨૧. શ્રાવણિયો સોમવાર
કંકાવટી/મંડળ ૨/૨૨. તુલસીવ્રત
કંકાવટી/મંડળ ૨/૨૩. ભાઈબીજ
કંકાવટી/મંડળ ૨/૨૪. ધનુર્માસ
કંકાવટી/મંડળ ૨/૨૫. ધર્મરાજાનું વ્રત
કંકાવટી/મંડળ ૨/૨૬. અગતાની વાત
કંકાવટી/મંડળ ૨/૨૭. સાતમનો સડદો
કંકાવટી/શબ્દકોશ