રચનાત્મક કાર્યક્રમ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
રચનાત્મક કાર્યક્રમ
મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી


રચનાત્મક કાર્યક્રમ
તેનું રહસ્ય અને સ્થાન

લેખક
મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી

૧૯૪૫

રચનાત્મક કાર્યક્રમ

અનુક્રમણિકા[ફેરફાર કરો]

આમુખ
પ્રાસ્તાવિક
પ્રકરણ ૧ કોમી એકતા
પ્રકરણ ૨ અસ્પૃશ્યતાનિવારણ
પ્રકરણ ૩ દારૂબંધી
પ્રકરણ ૪ ખાદી
પ્રકરણ ૫ બીજા ગ્રામઉદ્યોગો
પ્રકરણ ૬ ગામ સફાઈ
પ્રકરણ ૭ નવી તાલીમ અથવા પાયાની કેળવણી
પ્રકરણ ૮ પ્રૌઢશિક્ષણ
પ્રકરણ ૯ સ્ત્રીઓ
પ્રકરણ ૧૦ તંદુરસ્તીના નિયમોની કેળવણી
પ્રકરણ ૧૧ પ્રાંતિક ભાષાઓ
પ્રકરણ ૧૨ રાષ્ટ્ર ભાષાઓ
પ્રકરણ ૧૩ આર્થિક સમાનતા
પ્રકરણ ૧૪ કિસાનો
પ્રકરણ ૧૫ મજૂરો
પ્રકરણ ૧૬ આદિવાસીઓ
પ્રકરણ ૧૭ રક્તપિત્તના રોગીઓ
પ્રકરણ ૧૮ વિદ્યાર્થીઓ

સવિનયભંગનું સ્થાન
ઉપસંહાર
પરિશિષ્ટ

અન્ય ભાષામાં[ફેરફાર કરો]

  • Constructive Programme (અંગ્રેજી ભાષામાં, વિકિલિવર્સ પર)


Public domain આ કૃતિ હવે સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે કેમકે આ કૃતિ ભારતમાં પ્રકાશિત થઈ હતી અને તેના પ્રકાશન અધિકારની મર્યાદા પૂરી થઈ છે. ભારતીય પ્રકાશનાધિકાર ધારા, ૧૯૫૭ હેઠળ, દરેક સાહિત્ય, નાટક, સંગીત અને કળાકારીગીરીની (છાયાચિત્રો સિવાયના) કૃતિઓ જો સર્જકના હયાતી કાળ દરમ્યાન પ્રસિદ્ધ થઈ હોય (ખંડ. ૨૨) તો તે સર્જકના મૃત્યુ પછી (એટલે કે, વર્ષ ૨૦૨૦ માટે, ઓછામાં ઓછી ૧ જાન્યુઆરી 1960 પહેલાં)ના વર્ષથી ગણતા ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે. સર્જકના મરણોપરાંત પ્રકાશિત થયેલી કૃતિઓ (ખંડ. ૨૪), છાયાચિત્રો (ખંડ. ૨૫), ફિલ્મો (ખંડ. ૨૬), અને ધ્વનિમુદ્રણો (ખંડ. ૨૭) તેના પ્રકાશનના ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે.
Flag of India.svg
રૂપક કૃતિ