માણસાઈના દીવા

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

માણસાઈના દીવા
ઝવેરચંદ મેઘાણી

સંસ્કાર સાહિત્ય મંદિર
પો.બો.નં. ૩૪ : ભાવનગર (સૌરાષ્ટ્ર)

૩૬૦
મેઘાણી
Y : 4
મેઘાણી


મેઘાણી, ઝવેરચંદ કાળીદાસ
માણસાઈના દીવા
આ. ૩ : ૧૯૪૭

આવૃત્તિ પહેલી : ૧૯૪૫
આવૃત્તિ બીજી : ૧૯૪૬
આવૃત્તિ ત્રીજી : ૧૯૪૭
પુનર્‍મુદ્રણ
૧૯૫૦, ૧૯૫૧, ૧૯૫૬, ૧૯૫૭, ૧૯૬૦, ૧૯૬૧, ૧૯૬૨, ૧૯૬૩, ૧૯૬૫, ૧૯૬૭,

રૂ. ૪-૫૦

પ્રકાશક
સંસ્કાર સાહિત્ય મંદિર વતી
જયંતીલાલ મણિલાલ શાહ
પો.બો.નં. ૩૪ : ભાવનગર

મુદ્રક
જુગલદાસ સી. ***
શ્રી પ્રવીણ ***
સોનગઢ (***
(***=અવાચ્ય)

અનુક્રમણિકા[ફેરફાર કરો]

પાંચ દિવસની જંગમ વિદ્યાપીઠ[ફેરફાર કરો]