બાપુનાં પારણાં

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
બાપુનાં પારણાંક્ર મ


પા.
અનશન-તિથિઓ
મૃત્યુ પ્રહરી બન્યું ૧૫
મૃત્યુનો મુજરો ૧૭
ખુદા આબાદ રાખે ૧૯
'૪૩નાં પારણાં ૨૦
આગેવાન આંધળા જેના ૨૨
એ ત્રણસોને ૨૪
જન્મભોગના અનુતાપ ૨૬
ખમા ! ખમા ! લખ વાર ૨૯
૧૦ બાપુનો બરડો ૩૨
૧૧ પરાજિતનું ગાન ૩૫
૧૨ છેલ્લી સલામ ૩૭

પા.
૧૩ તારાં પાતકને સંભાર ૪૧
૧૪ અંતરની આહ ૪૪
૧૫ છેલ્લો કટોરો ૪૮
૧૬ માતા તારો બેટડો આવે ૫૧
૧૭ ધરતી માગે છે ભોગ ૫૬
૧૮ નિવેદન - દુલા ભગતનાં ૬૦
૧૯ સો સો વાતુંનો જાણનારો ૬૨
૨૦ વાણિયો ખેડે વેર ૬૬
૨૧ લાડકડો વર ૭૦
૨૨ ધૂણી બળે ૭૪
૨૩ નગારે ગેડી ૭૭
Public domain આ કૃતિ હવે સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે કેમકે આ કૃતિ ભારતમાં પ્રકાશિત થઈ હતી અને તેના પ્રકાશન અધિકારની મર્યાદા પૂરી થઈ છે. ભારતીય પ્રકાશનાધિકાર ધારા, ૧૯૫૭ હેઠળ, દરેક સાહિત્ય, નાટક, સંગીત અને કળાકારીગીરીની (છાયાચિત્રો સિવાયના) કૃતિઓ જો સર્જકના હયાતી કાળ દરમ્યાન પ્રસિદ્ધ થઈ હોય (ખંડ. ૨૨) તો તે સર્જકના મૃત્યુ પછી (એટલે કે, વર્ષ ૨૦૧૮ માટે, ઓછામાં ઓછી ૧ જાન્યુઆરી 1958 પહેલાં)ના વર્ષથી ગણતા ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે. સર્જકના મરણોપરાંત પ્રકાશિત થયેલી કૃતિઓ (ખંડ. ૨૪), છાયાચિત્રો (ખંડ. ૨૫), ફિલ્મો (ખંડ. ૨૬), અને ધ્વનિમુદ્રણો (ખંડ. ૨૭) તેના પ્રકાશનના ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે.
Flag of India.svg