ઈશુ ખ્રિસ્ત

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અનુક્રમણિકા[ફેરફાર કરો]

ખંડ ૧લો

જીવન

૧. યહૂદીઓ
૨. યોહાન
૩. ઈશુનો જન્મ અને સાધના
૪. પ્રવૃત્તિ
૫. પ્રવૃત્તિ(ચાલુ)
૬. ગુરુદ્રોહ
૭. ક્રૂસારોહણ

ખંડ ૨જો

ઈશુની વાણી

૧. પર્વત પરનું પ્રવચન
૨. બીજાં પ્રવચનો
૩. રૂપકો
૪. સુભાષિતો

ખંડ ૩જો

સમાલોચના


Public domain આ કૃતિ હવે સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે કેમકે આ કૃતિ ભારતમાં પ્રકાશિત થઈ હતી અને તેના પ્રકાશન અધિકારની મર્યાદા પૂરી થઈ છે. ભારતીય પ્રકાશનાધિકાર ધારા, ૧૯૫૭ હેઠળ, દરેક સાહિત્ય, નાટક, સંગીત અને કળાકારીગીરીની (છાયાચિત્રો સિવાયના) કૃતિઓ જો સર્જકના હયાતી કાળ દરમ્યાન પ્રસિદ્ધ થઈ હોય (ખંડ. ૨૨) તો તે સર્જકના મૃત્યુ પછી (એટલે કે, વર્ષ ૨૦૧૯ માટે, ઓછામાં ઓછી ૧ જાન્યુઆરી 1959 પહેલાં)ના વર્ષથી ગણતા ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે. સર્જકના મરણોપરાંત પ્રકાશિત થયેલી કૃતિઓ (ખંડ. ૨૪), છાયાચિત્રો (ખંડ. ૨૫), ફિલ્મો (ખંડ. ૨૬), અને ધ્વનિમુદ્રણો (ખંડ. ૨૭) તેના પ્રકાશનના ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે.
Flag of India.svg