સોરઠ, તારાં વહેતાં પાણી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

સોરઠ, તારાં વહેતાં પાણી
ઝવેરચંદ મેઘાણી
ISBN
આવૃત્તિઓ
પહેલી : ૧૯૩૭, બીજી : ૧૯૪૧, ત્રીજી : ૧૯૪૪, ચોથી : ૧૯૫૨
પુનર્મુદ્રણ : ૧૯૫૮, ૧૯૬૦, ૧૯૬૭, ૧૯૭૦, ૧૯૭૩, ૧૯૮૧, ૧૯૯૦ : ૨૨૫૦ નકલ

પુસ્તકાલયો માટે સૂચીકરણ

  • * * * * * * * * * *

મેઘાણી, ઝવેરચંદ કાળીદાસ
સોરઠ, તારાં વહેતાં પાણી
આ. ૪ : ૧૯૫૨, પુનર્મુદ્રણ ૧૯૯૦
વર્ગાંક : ૮૯૧.૪૭૩

  • * * * * * * * * * *

આ પુસ્તકની ૧૯૭૩ની આવૃત્તિ ૩૭૬ પાનાંની હતી.
૧૯૮૧ના મુદ્રણ વખતે છાપકામની કરકસરથી પુસ્તકનું
કદ ૨૫ ટકા ઘટાડી શકાયું હતું. આજે હવે અદ્યતન
લેસર બીબાં-ગોઠવણીથી આ સુવાચ્ય મુદ્રણમાં પણ
વધુ ૨૦ ટકા કરકસર સાધી શકાઈ છે.

પાનાં ૮+૨૨૯

અનુક્રમણિકા[ફેરફાર કરો]


Public domain આ કૃતિ હવે સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે કેમકે આ કૃતિ ભારતમાં પ્રકાશિત થઈ હતી અને તેના પ્રકાશન અધિકારની મર્યાદા પૂરી થઈ છે. ભારતીય પ્રકાશનાધિકાર ધારા, ૧૯૫૭ હેઠળ, દરેક સાહિત્ય, નાટક, સંગીત અને કળાકારીગીરીની (છાયાચિત્રો સિવાયના) કૃતિઓ જો સર્જકના હયાતી કાળ દરમ્યાન પ્રસિદ્ધ થઈ હોય (ખંડ. ૨૨) તો તે સર્જકના મૃત્યુ પછી (એટલે કે, વર્ષ ૨૦૧૯ માટે, ઓછામાં ઓછી ૧ જાન્યુઆરી 1959 પહેલાં)ના વર્ષથી ગણતા ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે. સર્જકના મરણોપરાંત પ્રકાશિત થયેલી કૃતિઓ (ખંડ. ૨૪), છાયાચિત્રો (ખંડ. ૨૫), ફિલ્મો (ખંડ. ૨૬), અને ધ્વનિમુદ્રણો (ખંડ. ૨૭) તેના પ્રકાશનના ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે.
Flag of India.svg