ગંગા - એક ગુર્જર વાર્તા

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ગંગા - એક ગુર્જર વાર્તા
ઇચ્છારામ દેસાઇ
અનુક્રમણિકા

પ્રકરણ
પૃષ્ઠ
૧. ખરેખરી સુખી તે હું જ છું
૨. જય માતા ભવાની
૩. કમળાની મૂર્છા ૧૦
૪. કમળાના ઉભરા ૧૪
૫. "ઉમરાવજાદાની દીકરી" ૨૪
૬. વઢકણાં સાસુજી ૩૩
૭. ગંગાની પતિ પ્રત્યેની રીતભાત ૪૩
૮. લગ્નસરા ૫૧
૯. અજાણ્યો પરોણો ૫૬
૧૦. કમળીના વિચાર ૬૪
૧૧. એલ્ફીન્સ્ટન કૉલેજ ૭૨
૧૨. ઘરમાં તો જેમનું તેમ જ ૭૯
૧૩. પ્રેમ પરીક્ષા ૮૫
૧૪. સસરો ને વહુ ૯૩
૧૫. ધણિયાણી ૧૦૦
૧૬. પિતા અને પુત્ર ૧૦૭
૧૭. ખરી કસોટી ૧૧૪
૧૮. મોતનું બીછાનું ૧૨૦

પ્રકરણ
પૃષ્ઠ
૧૯. અવ્યવસ્થા ૧૨૪
૨૦. ગર્ભવતી ગંગા ૧૨૯
૨૧. આનંદભુવન ! ૧૩૩
૨૨. સુખના તો સ્વપ્નાં જ ૧૪૧
૨૩. બીજી વિપત્તિ ૧૪૫
૨૪. વિપત્તિ પર વિપત્તિ ૧૫૧
૨૫. સાસુસેવા ૧૫૬
૨૬. લલિતાનું મૃત્યુ ૧૬૧
૨૭. એ શું થયું ? ૧૬૫
૨૮. બે પત્રો ! ૧૭૦
૨૯. તારી ૧૭૬
૩૦. ગંગા ૧૮૧
૩૧. કરમાયલું કુસુમ ૧૮૮
૩૨. વિપત્તિનું સાક્ષાત્ સ્વરૂપ ૧૯૩
૩૩. શોકસદન ૨૦૦
પરિશિષ્ટ-
મોહનચન્દ્રના કુળનો ઇતિહાસ ૨૧૪