લખાણ પર જાઓ

રાઈનો પર્વત

વિકિસ્રોતમાંથી
રાઈનો પર્વત
રમણભાઈ મહિપતરામ નીલકંઠરાઈનો પર્વત

નાટક
નાટ્યકાર
રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠ
પ્રભુથી સહુ કાંઈ થાય છે, અમથી થાય ન કાંઈ;
રાઈનો પર્વત કરે, પર્વત બાગનિ માંહિ.
ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય
રતનપોળ નાકા સામે, ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧


આ પુસ્તક હાઈસ્કુલોમાં તથા ટ્રેનિંગ કૉલેજોમાં
ટેક્સ્ટ બુક (પાઠ્ય પુસ્તક) તરીકે ચલાવવા તથા
ઇનામ અને લાઇબ્રેરી માટે સરકારે મંજૂર કર્યું છે.


કિંમત: ₹ 130
તેરમી સંવર્ધિત આવૃત્તિ : જુલાઈ 2014

બારમી આવૃત્તિ : માર્ચ 1956,

પુનર્મુદ્રણો : 1957, 1962, 1966, 1975,

1981, 1992, 1996, 2003, 2005
 


RAI NO PARVAT
A Drama written by Ramanbhai Nilkanth
Published by Gurjar Grantharatna Karyalaya,
Gandhi Road, Ahmedabad 380 001 (India).
ISBN : 978-81-5162-093-8
પૃષ્ઠ : 8+180
નકલ : 1250
 


પ્રકાશક : ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય
અમરભાઈ ઠાકોરલાલ શાહ : રતનપોળનાકા સામે, ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ-380 001
ફોનઃ 22144663 ■ e-mail: goorjar@yahoo.com
ટાઇપસેટિંગ : શારદા મુદ્રણાલય
201, તિલકરાજ, પંચવટી પહેલી લેન, એલિસબ્રિજ,
અમદાવાદ – 380 006 : ફોન : 26564279
મુદ્રકઃ ભગવતી ઑફસેટ
સી/16, બંસીધર ઍસ્ટેટ, બારડોલપુરા, અમદાવાદ – 380 004
રાઈનો પર્વત

રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠ
 
રાઈનો પર્વત


નાટક


નાટ્યકાર
રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠ


પ્રભુથી સહુ કાંઈ થાય છે, અમથી થાય ન કાંઈ
રાઈનો પર્વત કરે, પર્વત બાગનિ માંહિ

(૧૯૧૩)

અનુક્રમણિકા[ફેરફાર કરો]Public domain આ કૃતિ હવે સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે કેમકે આ કૃતિ ભારતમાં પ્રકાશિત થઈ હતી અને તેના પ્રકાશન અધિકારની મર્યાદા પૂરી થઈ છે. ભારતીય પ્રકાશનાધિકાર ધારા, ૧૯૫૭ હેઠળ, દરેક સાહિત્ય, નાટક, સંગીત અને કળાકારીગીરીની (છાયાચિત્રો સિવાયના) કૃતિઓ જો સર્જકના હયાતી કાળ દરમ્યાન પ્રસિદ્ધ થઈ હોય (ખંડ. ૨૨) તો તે સર્જકના મૃત્યુ પછી (એટલે કે, વર્ષ ૨૦૨૪ માટે, ઓછામાં ઓછી ૧ જાન્યુઆરી 1964 પહેલાં)ના વર્ષથી ગણતા ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે. સર્જકના મરણોપરાંત પ્રકાશિત થયેલી કૃતિઓ (ખંડ. ૨૪), છાયાચિત્રો (ખંડ. ૨૫), ફિલ્મો (ખંડ. ૨૬), અને ધ્વનિમુદ્રણો (ખંડ. ૨૭) તેના પ્રકાશનના ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે.
રૂપક કૃતિ