ચર્ચા:પાયાની કેળવણી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ઢાંચો[ફેરફાર કરો]

 1. વાક્ય રચના, જોડણી અને ફકરાઓની ગોઠવણને મૂળ પુસ્તક મુજબ જ રાખવા વિનંતી.
 2. જ્યાં સુધી સોંપાયેલું પ્રકરણ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રકરણની નીચે (અપૂર્ણ) લખેલું રાખવા વિનંતી.
 3. દરેક નવા પ્રકરણનું મથાળું અને શ્રેણી તૈયાર કરવા માટે નીચેનો કોડ ત્યાં કૉપી-પેસ્ટ કરવો.
{{ભૂલશુદ્ધિ-બાકી}}
{{header
 | title   = [[પાયાની કેળવણી]]
 | author   = મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી
 | translator = 
 | section  = પ્રકરણ નામ 
 | previous  =[[પાયાની કેળવણી/xxx|xxx]]
 | next    = [[પાયાની કેળવણી/yyy|yyy]]
 | notes   = 
}}
 zzz

(અપૂર્ણ)

જ્યાં xxx = આગલું પ્રકરણ, yyy=પછીનું પ્રકરણ (અનુક્રમણિકામાંથી જોઈને ક્રમાંક શાથે) અને zzz=પ્રકરણનું લખાણ.

સહકાર બદલ આભાર.

પરિયોજનામાં જોડાવા માટે[ફેરફાર કરો]

 1. --Sushant ૧૯:૨૫, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 2. --Amvaishnav (talk) ૨૧:૨૦, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)

પુસ્તકની લિંક[ફેરફાર કરો]

પુસ્તકના સ્કેન પાના

ઉપરોક્ત લિંક પર ક્લિક કરતાં આખા પુસ્તકની સ્કેન કરેલ પ્રત આપ ડાઉનલોડ કરી શકશો. કોઈ પૃષ્ઠ બરાબર દેખાતાં ન હોય તો મને જાણ કરશો હું આપને અન્ય કોપી મોકલી આપીશ. આભાર.

પ્રકરણ વહેંચણી[ફેરફાર કરો]

મિત્રો, જે પ્રકરણ આપ ટાઇપ કરવાનાં ચાલુ કરો તેની સામે આપ પોતાની સહી કરી દેશો જેથી ટાઈપ કરવામાં ડુપ્લીકેટ થવાનો કોઈ મોકો ન રહે. આભાર.

 • નિવેદન--Sushant ૧૯:૨૬, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)

ખંડ ૧

પુનર્ઘટાનનો સિદ્ધાંત

ખંડ ૨

વર્ધા શિક્ષણ પરિષદ

ખંડ ૩

વર્ધા શિક્ષણ યોજના

*૨૭. યોગ્ય શિક્ષકોની મુશ્કેલી--Amvaishnav (talk) ૨૨:૧૦, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩ (IST)

ખંડ ૪

કેટલાક નોંધપાત્ર પ્રયોગો

ખંડ ૫

આગળનું કામ

પરિયોજના વિકાસ[ફેરફાર કરો]

પૃષ્ઠ સંપન્ન કુલ
અક્ષરાંકન ૩૬ ૪૦
ભૂલ-શુદ્ધિ ૦૦ ૪૦

અક્ષરાંકન[ફેરફાર કરો]

90% પૂર્ણ (અંદાજિત)

   

ભૂલ-શુદ્ધિ[ફેરફાર કરો]

2.5% પૂર્ણ (અંદાજિત)

   

પ્રકરણ ૨૫નું શીર્ષક[ફેરફાર કરો]

પુસ્તકમાં પ્રકરણ ૨૫નું શીર્ષક "શિક્ષકોના કેટલાક પ્રશ્નો" છે જ્યારે અહીં અનુક્રમણિકામાં "શિક્ષકોની મુશ્કેલી " એમ લીધેલું છે. આપણે પુસ્તકને જ અનુસરતાં હોઇ, અહીં ફેરફાર કરવો જોઇશે.--Amvaishnav (talk) ૨૧:૧૪, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩ (IST)