વ્યાકરણ/છંદ/રથોદ્ધતા

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

છંદ : રથોદ્ધતા (રથોધ્રતા)

પ્રકાર : સમવૃત્ત વર્ણમેળ છંદ , ત્રિષ્ટુપ છંદ

બંધારણ:

  • પ્રત્યેક ચરણ ૧૧ અક્ષરો
  • ર ગણ, ન ગણ, ર ગણ, લઘુ અને ગુરુ
ર ગણ ન ગણ ર ગણ લ ગા
શેઠ ચા ર સુત ને વરા વિયા


ઉદાહરણ :

શેઠ ચાર સુતને વરાવિયા,
તે ગૃહસ્થ કરીને ઠરાવિયા;
પાંચમે પરણવાનિ ના કહી, .
બ્રહ્મચર્ય ધરીને રહ્યાં સહી


છંદ
અક્ષરમેળ |અનુષ્ટુપ|ઇન્દ્રવજ્રા| ઉપજાતિ|ઉપેન્દ્રવજ્રા | કવિત|ચામર|તોટક|ધનાક્ષરી|પૃથ્વી | મનહર| મંદાક્રાંતા |માલિની|રથોદ્ધતા| વસંતતિલકા | વંશસ્થ |શાર્દૂલવિક્રીડિત| શિખરિણી|શાલિની | હરિણી| સ્ત્રગ્ધરા
માત્રામેળ | ચોપાઈ | દોહરો | હરિગીત |રોળાવૃત્ત| સોરઠો| સવૈયા|દિંડી|ઉધોર|મહીદીપ|વૈતાલીય| આર્યા