લખાણ પર જાઓ

વ્યાકરણ/છંદ/હરિણી

વિકિસ્રોતમાંથી
ગુજરાતી વ્યાકરણ - અમુક છંદો
હરિણી
અજ્ઞાત સર્જકહરિણી

છંદ : હરિણી

અક્ષર : ૧૭

બંધારણ : ન - સ - મ - ર - સ - લ - ગા

યતિ : ૬ અને ૧૦ અક્ષરે

ઉદાહરણ :

ગા
મુ ખ મ ર ક તું મા નું જે ના સ્વ રે ઘ રગું તું
છંદ
અક્ષરમેળ |અનુષ્ટુપ|ઇન્દ્રવજ્રા| ઉપજાતિ|ઉપેન્દ્રવજ્રા | કવિત|ચામર|તોટક|ધનાક્ષરી|પૃથ્વી | મનહર| મંદાક્રાંતા |માલિની|રથોદ્ધતા| વસંતતિલકા | વંશસ્થ |શાર્દૂલવિક્રીડિત| શિખરિણી|શાલિની | હરિણી| સ્ત્રગ્ધરા|ઝુલણા
માત્રામેળ | ચોપાઈ | દોહરો | હરિગીત |રોળાવૃત્ત| સોરઠો| સવૈયા|દિંડી|ઉધોર|મહીદીપ|વૈતાલીય| આર્યા