વ્યાકરણ/છંદ/વંશસ્થ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

છંદ : વંશસ્થ

અક્ષર : ૧૨

પ્રકાર : સમવૃત્ત અક્ષરમેળ (જગતીની જાત)

બંધારણ : જ - ત - જ - ર

યતિ : ૫ મે અક્ષરે

અન્ય નામ : વંશસ્તનિત, વંશસ્થવિલ, મહાનિબંધા

ઉદાહરણ :

ન જાણું મારું મુ જાઉં શું શું અહીં

ન જાણું મારું મુકિ જાઉં શું અહીં,
ન જાણું મારું લઇ જા ઉં સાથ શું;
બહાર આવી ઉરવૃત્તિઓ બહુ,
સમેટિ જાણું નહિં તે હું આ ઘડી.

--(રાઈનો પર્વત/અંક છઠ્ઠો/ પ્રવેશ ૧ લો ૬૯મી કડી)
છંદ
અક્ષરમેળ |અનુષ્ટુપ|ઇન્દ્રવજ્રા| ઉપજાતિ|ઉપેન્દ્રવજ્રા | કવિત|ચામર|તોટક|ધનાક્ષરી|પૃથ્વી | મનહર| મંદાક્રાંતા |માલિની|રથોદ્ધતા| વસંતતિલકા | વંશસ્થ |શાર્દૂલવિક્રીડિત| શિખરિણી|શાલિની | હરિણી| સ્ત્રગ્ધરા
માત્રામેળ | ચોપાઈ | દોહરો | હરિગીત |રોળાવૃત્ત| સોરઠો| સવૈયા|દિંડી|ઉધોર|મહીદીપ|વૈતાલીય| આર્યા