વ્યાકરણ/છંદ/શાલિની

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

છંદ : શાલિની

અક્ષર : ૧૧

બંધારણ : મ - ત - ત - ગા ગા

યતિ : ૧૨ અને ૧૯ મે અક્ષરે

ઉદાહરણ :

ગા ગા
પા રે વા શા મા ન વી ક્યાં, મ ળે છે?
આ જે સા દા મ્હા રા થી ક્યાં, મ ળે છે?
છંદ
અક્ષરમેળ |અનુષ્ટુપ|ઇન્દ્રવજ્રા| ઉપજાતિ|ઉપેન્દ્રવજ્રા | કવિત|ચામર|તોટક|ધનાક્ષરી|પૃથ્વી | મનહર| મંદાક્રાંતા |માલિની|રથોદ્ધતા| વસંતતિલકા | વંશસ્થ |શાર્દૂલવિક્રીડિત| શિખરિણી|શાલિની | હરિણી| સ્ત્રગ્ધરા
માત્રામેળ | ચોપાઈ | દોહરો | હરિગીત |રોળાવૃત્ત| સોરઠો| સવૈયા|દિંડી|ઉધોર|મહીદીપ|વૈતાલીય| આર્યા