ફ્લૉરેન્સ નાઇટિંગેલનું જીવન ચરિત્ર

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ફ્લૉરેન્સ નાઇટિંગેલનું જીવન ચરિત્ર
શારદા મહેતા
પ્રકરણ ૧ લું →
मिस फ्लॉरेन्स नाइटींगेलनुं
जीवनचरित.
લખનાર,
સૌ. શારદા મહેતા, બી.એ.

અમદાવાદ.
આના.

ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી


मिस फ्लॉरेन्स नाइटींगेलनुं
जीवनचरित.
લખનાર,
સૌ. શારદા મહેતા, બી.એ.

અમદાવાદ.

ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી

સૈા. કંકુબાઈ સ્મારક ગ્રન્થમાળા, નં. ૧૦.


मिस फ्लॉरेन्स नाइटींगेलनुं
जीवनचरित.


લખનાર,
સૌ. શારદા મહેતા, બી.એ.

અમદાવાદ.
છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર,
ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાઇટી તરફથી,
હીરાલાલ ત્રીભોવનદાસ પારેખ
આસિ. સેક્રેટરી અમદાવાદ.
આવૃત્તિ ત્રીજી પ્રત પ૦૦.

(સર્વ પ્રકારના હક્ક ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીને સ્વાધીન છે)


સંવત ૧૮૬૮.
સને ૧૯૧૮.
મૂલ્ય ચાર આના.


અ નુ ક્ર મ

પ્રકરણ ૧ લું
પ્રકરણ ૨ જું
પ્રકરણ ૩ જું
પ્રકરણ ૪ થું ૧૪
પ્રકરણ ૫ મું ૨૨
પ્રકરણ ૬ ઠ્ઠું ૨૫
પ્રકરણ ૭ મું ૩૨
પ્રકરણ ૮ મું ૩૮
પ્રકરણ ૯ મું ૪૮
૧૦ પ્રકરણ ૧૦ મું ૫૭
૧૧ પ્રકરણ ૧૧ મું ૬૨
૧૨ પ્રકરણ ૧૨ મું ૬૫
૧૩ પ્રકરણ ૧૩ મું ૭૧
૧૪ પ્રકરણ ૧૪ મું ૮૧
૧૫ પ્રકરણ ૧૫ મું ૮૭
૧૬ પ્રકરણ ૧૬ મું ૯૪


Public domain આ કૃતિ હવે સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે કેમકે આ કૃતિ ભારતમાં પ્રકાશિત થઈ હતી અને તેના પ્રકાશન અધિકારની મર્યાદા પૂરી થઈ છે. ભારતીય પ્રકાશનાધિકાર ધારા, ૧૯૫૭ હેઠળ, દરેક સાહિત્ય, નાટક, સંગીત અને કળાકારીગીરીની (છાયાચિત્રો સિવાયના) કૃતિઓ જો સર્જકના હયાતી કાળ દરમ્યાન પ્રસિદ્ધ થઈ હોય (ખંડ. ૨૨) તો તે સર્જકના મૃત્યુ પછી (એટલે કે, વર્ષ ૨૦૨૩ માટે, ઓછામાં ઓછી ૧ જાન્યુઆરી 1963 પહેલાં)ના વર્ષથી ગણતા ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે. સર્જકના મરણોપરાંત પ્રકાશિત થયેલી કૃતિઓ (ખંડ. ૨૪), છાયાચિત્રો (ખંડ. ૨૫), ફિલ્મો (ખંડ. ૨૬), અને ધ્વનિમુદ્રણો (ખંડ. ૨૭) તેના પ્રકાશનના ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે.