ઢાંચો:તાજી કૃતિઓ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

સ્વતંત્ર કૃતિઓ

આત્મસિદ્ધિ
(શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર)
મુકુન્દરાય
(રામનારાયણ પાઠક)
સાચો સંવાદ
(રામનારાયણ પાઠક)
વાતચીતની કલા
(રમણલાલ દેસાઈ)
ચિઠ્ઠી
(રમણભાઈ મહિપતરામ નીલકંઠ)
ખરી મા
(રામનારાયણ પાઠક)
સૌભાગ્યવતી !!
(રામનારાયણ પાઠક)
કોદર
(રામનારાયણ પાઠક)
ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ
(બિલ્વમંગળ આચાર્ય)
લાડીલા લાલજી આવો
(પ્રેમાનંદ સ્વામી)
લાડીલા માને વહાલા લાગો
(પ્રેમાનંદ સ્વામી)
રે પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે
(પ્રેમાનંદ સ્વામી)
રૂપાળા છો રાજીવ લોચન
(પ્રેમાનંદ સ્વામી)
રૂપ તમારું રસિયાજી
(પ્રેમાનંદ સ્વામી)


પુસ્તકો
કાર્યાધીન

સિદ્ધરાજ જયસિંહ
(જયભિખ્ખુ, ૧૯૬૦)પૂર્ણ પુસ્તકો

જીવનધર્મી સાહિત્યકાર જયભિખ્ખુ
(પ્રફુલ્લ રાવલ, ૨૦૦૮)
ત્રિશંકુ
(રમણલાલ દેસાઈ, ૧૯૫૫)
નારીપ્રતિષ્ઠા
(મણિલાલ દ્વિવેદી, ૧૮૮૫)
યુગવંદના
(ઝવેરચંદ મેઘાણી, ૧૯૩૧)
પ્રતિમાઓ
(ઝવેરચંદ મેઘાણી, ૧૯૩૩)
પુરાતન જ્યોત
(ઝવેરચંદ મેઘાણી, ૧૯૩૮)
સાસુવહુની લઢાઈ
(મહિપતરામ રૂપરામ નીલકંઠ, ૧૮૬૬)
ગુજરાતનો જય
(ઝવેરચંદ મેઘાણી, ૧૯૩૯)
ગુજરાતની ગઝલો
(કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી, ૧૯૪૩)
નિરંજન
(ઝવેરચંદ મેઘાણી, ૧૯૩૬)
પત્રલાલસા
(રમણલાલ દેસાઈ, ૧૯૩૧)જૂની કૃતિઓ, હાલમાં દર્શાવવામાં આવતી નથી

કાશ્મીરનો પ્રવાસ
(કલાપી)
ઝટ સજો
(નર્મદ, અજ્ઞાત)
ઝાસાં શા ખાવા ?
(નર્મદ, અજ્ઞાત)
યોદ્ધો
(નર્મદ, અજ્ઞાત)
મેઘાણીની નવલિકાઓ ખંડ ૨
(ઝવેરચંદ મેઘાણી, ૧૯૪૬)
મિથ્યાભિમાન
(દલપતરામ, ૧૯૩૫)
કડવું ૩ (સુદામા ચરિત)
(પ્રેમાનંદ, વર્ષ)
જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે
(કલાપી, વર્ષ)
ગ્રામમાતા
(કલાપી, વર્ષ)
અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ
(નરસિંહ મહેતા, વર્ષ)
મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે
(નરસિંહ મહેતા, વર્ષ)
સોરઠને તીરે તીરે
(ઝવેરચંદ મેઘાણી)
દાદાજીની વાતો
(ઝવેરચંદ મેઘાણી)
કલાપીનો કેકારવ
(કલાપી, ૧૮૯૮)
શ્રી સામાયિક સૂત્ર (સ્થાનકવાસી)
(-)
મેઘાણીની નવલિકાઓ ખંડ ૧
(ઝવેરચંદ મેઘાણી, ૧૯૪૬)
ઓખાહરણ
(પ્રેમાનંદ, આ. ૧૭૩૪)
મેઘાણીની નવલિકાઓ ખંડ ૨
(ઝવેરચંદ મેઘાણી, ૧૯૪૬)
મિથ્યાભિમાન
(દલપતરામ, ૧૯૩૫)
ભદ્રંભદ્ર
(રમણભાઈ મહિપતરામ નીલકંઠ, ૧૯૦૦)
સત્યના પ્રયોગો અથવા આત્મકથા
(મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી, ૧૯૨૭)
રચનાત્મક કાર્યક્રમ
(મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી, ૧૯૪૫)
રક્ત ટપકતી સો સો ઝોળી (ઝવેરચંદ મેઘાણી)
(ઝવેરચંદ મેઘાણી, ૧૯૪૫)
સૌરાષ્ટ્રના ખંડેરોમાં
(ઝવેરચંદ મેઘાણી, ૧૯૪૦)
Link to archives
Archives of ઢાંચો:તાજી કૃતિઓ (edit)
2011: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
2010: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec  • This is for newly completed works
  • Add new items using {{તાજી કૃતિઓ/કલમ}}. No subst. See documentation for information to overwrite title.
  • Please use a descriptive edit summary of the work being added

Simple listing

{{તાજી કૃતિઓ/કલમ|કૃતિની કડી|સર્જકનું નામ|YYYY}}

Advanced listing controlling aspects of display

{{તાજી કૃતિઓ/કલમ|કૃતિની નકી|સર્જકનું નામ|YYYY|nowiki=yes|display=Preferred title to display}}