વિકિસ્રોત:સર્જકો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

પ્રાચીન સર્જકો[ફેરફાર કરો]

સર્જક ઉપનામ જન્મ અવસાન કૃતિઓ ભાષા
અખો - ૧૭મી સદીનો પૂર્વાર્ધ - અખાની કૃતિઓ મધ્ય ગુજરાતી
અરદેશર ખબરદાર અદલ, મોટાલાલ ૬-૧૧-૧૮૮૧ ૩-૭-૧૯૫૩ અરદેશર ખબરદારની કૃતિઓ
આનંદધન - ઈ.સ. ૧૭મી સદી આનંદધન મુનિની કૃતિઓ
આનંદશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવ મુમુક્ષુ, હિંદહિતચિંતક ૨૫-૨-૧૮૬૯ ૭-૪-૧૯૪૨ આનંદશંકર ધ્રુવની કૃતિઓ
ઇચ્છારામ દેસાઇ શંકર ૧૦-૦૮-૧૮૫૩ ૦૫-૧૨-૧૯૧૨ ઇચ્છારામ દેસાઇની કૃતિઓ
સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહીલ કલાપી ૨૬-૦૧-૧૮૪૭ ૯-૬-૧૯૦૦ કલાપીની કૃતિઓ
કાળુજી - ૧૮૭૧ કાળુજીની કૃતિઓ
કબીર - ??? ??? સંત કબીરની કૃતિઓ જૂની બ્રજભાષા, જૂની અવધી
કિશોરલાલ મશરૂવાળા - ૦૫-૧૦-૧૮૯૦ ૦૯-૦૯-૧૯૫૨ કિશોરલાલ મશરૂવાળાની કૃતિઓ
કેશવ હ. શેઠ - ૨૦-૧૧-૧૮૮૮ ૧-૧૧-૧૯૪૭ કેશવલાલ શેઠની કૃતિઓ
કેશવલાલ ધ્રુવ વનમાળી ૧૭-૧૦-૧૮૫૯ ૧૩-૩-૧૯૩૮ કેશવલાલ ધ્રુવની કૃતિઓ
કેશવલાલ ભટ્ટ - ૧૮૫૧ ૧૮૯૬ કેશવલાલ ભટ્ટની કૃતિઓ
કેશવરામ હરિરામ ભટ્ટ - ૧૮૫૧ ૧૮૯૬ કેશવરામ હરિરામ ભટ્ટની કૃતિઓ
ખીમ સાહેબ - ૧૭૩૪ ૧૮૦૧ ખીમ સાહેબની કૃતિઓ
ગંગાસતી - ૧૮૪૩ ૧૮૯૪ ગંગાસતીની કૃતિઓ જૂની ગુજરાતી
ગેમલ - ૧૯મી સદી - ગેમલની કૃતિઓ
ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી - ૨૦-૧૦-૧૮૫૫ ૪-૧-૧૯૦૭ ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીની કૃતિઓ
ગિજુભાઈ બધેકા મૂછાળી મા, વિનોદી ૧૫-૧૧-૧૮૮૫ ૨૫-૬-૧૯૩૯ ગિજુભાઈ બધેકાની કૃતિઓ
છોટાલાલ કાળીદાસ ત્રવાડી છોટમ ૨૩-૦૩-૧૮૧૨ ૪-૧૧-૧૮૮૫ છોટમની કૃતિઓ
જીવણસાહેબ - ૧૭૫૦ ૧૮૨૫ જીવણસાહેબની કૃતિઓ
ડાહ્યાભાઇ દેરાસરી બુલબુલ ૧૧-૧૦-૧૮૫૭ ૧૪-૦૩-૧૯૩૮ ડાહ્યાભાઇ દેરાસરી
ઝવેરચંદ મેઘાણી સુકાની [૧] ૧૭-૮-૧૮૯૭ ૯-૩-૧૯૪૭ ઝવેરચંદ મેઘાણીની કૃતિઓ
દયારામ - ૧૭૭૭ ૧૮૫૩ દયારામની કૃતિઓ
દલપતરામ - ૨૧-૧-૧૮૨૦ ૨૫-૩-૧૮૯૮ દલપતરામની કૃતિઓ
દામોદર ખુ. બોટાદકર - ૨૭-૧૧-૧૮૭૦ ૭-૯-૧૯૨૪ દામોદર બોટાદકરની કૃતિઓ
દેવાનંદ - ૧૮૦૩ ૧૮૫૪ દેવાનંદની કૃતિઓ મધ્ય ગુજરાતી
ધનો - આશરે ૧૯૦૩ ધનાની કૃતિઓ
ધીરો ધીરા ભગત ૧૮મી સદીનો ઉત્તરાર્ધ ૧૮૨૫ ધીરાની કૃતિઓ
નરભેરામ - ૧૮મી સદીનો ઉત્તરાર્ધ ૧૮૫૨ નરભેરામની કૃતિઓ
નરસિંહ મહેતા - ૧૫મી સદી નરસિંહ મહેતાની કૃતિઓ જૂની ગુજરાતી
નરસિંહરાવ દિવેટિયા જ્ઞાનબાલ ૩-૯-૧૮૫૯ ૧૪-૧-૧૯૩૭ નરસિંહરાવ દિવેટિયાની કૃતિઓ
નર્મદાશંકર દવે નર્મદ ૨૪-૮-૧૮૩૩ ૧૫-૨-૧૮૮૬ નર્મદાશંકર દવેની કૃતિઓ
નવલરામ પંડ્યા - ૯-૩-૧૮૩૬ ૭-૮-૧૮૮૮ નવલરામ પંડ્યાની કૃતિઓ
ન્હાનાલાલ કવિ પ્રેમભક્તિ ૧૬-૩-૧૮૭૭ ૯-૧-૧૯૪૬ ન્હાનાલાલની કૃતિઓ
નિરાંત - ૧૮મી સદી ઉત્તરાર્ધ ૧૮૫૨ નિરાંતની કૃતિઓ
નિષ્કુળાનંદ - ૧૭૬૬ ૧૮૪૭/૪૮ નિષ્કુળાનંદની કૃતિઓ
નારાયણ વિસનજી ઠક્કુર ૧૮૮૪ ૧૯૩૮ નારાયણ વિસનજી ઠક્કુર
પ્રીતમ - ૧૭૧૮ ૧૭૯૮ પ્રીતમની કૃતિઓ
પ્રેમાનંદ - ૧૭મી સદી ઉત્તરાર્ધ પ્રેમાનંદની કૃતિઓ
પ્રેમાનંદ સ્વામી પ્રેમસખી ૧ત્મી સદી ઉત્તરાર્ધ ૧૮૫૫ પ્રેમાનંદ સ્વામીની કૃતિઓ
બળવંતરાય કલ્યાણરાવ ઠાકોર સેહની, બ.ક.ઠા. ૨૩-૧૦-૧૮૬૯ ૦૨-૦૧-૧૯૫૨ બળવંતરાય કલ્યાણરાય ઠાકોરની કૃતિઓ
બહેરામજી મલબારી - ૧૮-૮-૧૯૫૩ ૧૧-૭-૧૯૧૨ બહેરામજી મલબારીની કૃતિઓ
બાપુસાહેબ ગાયકવાડ - ૧૭૭૭ ૧૮૪૩ બાપુસાહેબ ગાયકવાડની કૃતિઓ
બાળશંકર કંથારિયા ક્લાન્ત કવિ, બાલ, નિજાનંદ ૧૭-૫-૧૮૫૮ ૧-૪-૧૮૯૮ બાળશંકર કંથારીયાની કૃતિઓ
બ્રહ્માનંદ - ૧૭૭૨ ૧૮૩૨ બ્રહ્માનંદની કૃતિઓ
ભાણદાસ - ૧૭મી સદી મધ્યભાગ ભાણદાસની કૃતિઓ
ભાણસાહેબ - ૧૬૯૮ ૧૭૫૫ ભાણસાહેબની કૃતિઓ
ભાલણ - ૧૫મી સદી ઉત્તરાર્ધ ૧૬મી સદી પૂર્વાર્ધ ભાલણની કૃતિઓ
ભોજા ભગત - ૧૭૮૫ ૧૮૫૦ ભોજા ભગતની કૃતિઓ
મણિલાલ ન. દ્વિવેદી - ૨૬-૩-૧૮૫૮ ૧-૧૦-૧૮૯૮ મણિલાલ ન. દ્વિવેદીની કૃતિઓ
મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ કાન્ત ૨૦-૧૧-૧૮૬૭ ૨૬-૬-૧૯૨૩ મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટની કૃતિઓ
મહિપતરામ નીલકંઠ - ૧૮૨૯ ૧૮૯૧ મહિપતરામ નીલકંઠની કૃતિઓ
મીઠો - મીઠો ઢાઢી - ૧૭૯૪ ૧૮૭૨ મીઠાની કૃતિઓ
મીરાંબાઈ - ૧૫ સદીનો અંત ૧૬મી સદીનો મધ્યભાગ મીરાંબાઈની કૃતિઓ જૂની ગુજરાતી
મૂળદાસ - ૧૬૫૫/૧૬૭૫ ૧૭૭૯ મૂળદાસની કૃતિઓ
મોરાર સાહેબ - ૧૭૫૮ ૧૮૪૯ મોરાર સાહેબ ની કૃતિઓ
મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી - ૨-૧૦-૧૮૬૯ ૩૧-૧-૧૯૪૮ મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીની કૃતિઓ
નંદશંકર મહેતા - ૨૧-૦૪-૧૮૩૫ ૧૭-૭-૧૯૦૫ નંદશંકર મહેતાની કૃતિઓ
રણછોડ - ૧૮મી સદી - રણછોડની કૃતિઓ
રમણભાઈ મહિપતરામ નીલકંઠ મકરંદ ૧૩-૩-૧૮૮૬ -૬-૩-૧૯૨૮ રમણભાઈ મહિપતરામ નીલકંઠની કૃતિઓ
રમણલાલ દેસાઈ ૧૨-૫-૧૮૯૨ ૨૦-૯-૧૯૫૪ રમણલાલ દેસાઈની કૃતિઓ
રવિસાહેબ - ૧૭૨૭ ૧૮૦૪ રવિસાહેબની કૃતિઓ
રાજે - ૧૮મી સદી રાજેની કૃતિઓ
જન્મશંકર મહાશંકર બૂચ લલિત ૩૦-૬-૧૮૭૭ ૨૩-૩-૧૯૪૭ જન્મશંકર મહાશંકર બૂચની કૃતિઓ
લોયણ - ૧૪મી સદી - લોયણની કૃતિઓ
વલ્લભ ભટ્ટ - ૧૮મી સદી - પૂર્વાર્ધ - વલ્લભ ભટ્ટની કૃતિઓ
શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર - ૯-૧૧-૧૮૬૭ ૯-૪-૧૯૦૧ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની કૃતિઓ
હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ - ૬-૧૨-૧૯૦૬ ૧૮-૫-૧૯૫૦ હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટની કૃતિઓ
શામળ - આશરે ૧૬૯૪-૯૫ ૧૭૭૦ શામળની કૃતિઓ
શારદા મહેતા - ૧૮૮૨ શારદા મહેતાની કૃતિઓ
રામનારાયણ પાઠક દ્વિરેફ,શેષ, સ્વૈરવિહારી ૦૮-૦૪-૧૮૮૭ ૨૧-૮-૧૯૫૫ રામનારાયણ પાઠકની કૃતિઓ
અલારખિયા હાજી - ૧૩-૧૨-૧૮૭૯ ૨૧-૧-૧૯૨૧
અમૃત નાયક - ૧૮૭૭ ૨૯-૬-૧૯૦૬ અમૃત નાયકની કૃતિઓ
પિંગળશી નરેલા - ૧૮૫૬ ૧૯૩૯ પિંગળશી નરેલાની કૃતિઓ
ભોગીન્દ્ર દિવેટીયા 'સાર્જન્ટ રાવ' તથા 'સુબંધુ' ૦૧-૦૪-૧૮૭૫ ૨૬-૧૧-૧૯૧૭ ભોગીન્દ્ર દિવેટીયાની કૃતિઓ
બાલાભાઈ વીરચંદભાઈ દેસાઈ 'જયભિખ્ખુ' ૨૬-૦૬-૧૯૦૮ ૨૪-૧૨-૧૯૬૯ જયભિખ્ખુની કૃતિઓ
યશવંત પંડ્યા ૧૯૦૫ ૧૯૫૫ યશવંત પંડ્યાની કૃતિઓ
જહાંગીર નસરવાનજી પટેલ ગુલફામ ૧૪-૦૭-૧૮૬૧ ૨૪-૦૮-૧૯૩૬ જહાંગીર નસરવાનજી પટેલની કૃતિઓ
છોટાલાલ બાલકૃષ્ણ પુરાણી ૧૩-૦૭-૧૮૮૫ ૨૨-૧૨-૧૯૫૦ છોટાલાલ બાલકૃષ્ણ પુરાણીની કૃતિઓ
પ્રાણલાલ કીરપારામ દેસાઈ ૧૧-૦૫-૧૮૮૨ ૧૯૫૧ પ્રાણલાલ કીરપારામ દેસાઈની કૃતિઓ
ડાહ્યાભાઈ રામચંદ્ર મહેતા ૧૮૭૨ ડાહ્યાભાઈ રામચંદ્ર મહેતાની કૃતિઓ

અર્વાચીન સર્જકો[ફેરફાર કરો]

સર્જક ઉપનામ જન્મ અવસાન કૃતિઓ
અંબુલાલ પુરાણી ૨૬-૦૫-૧૮૯૪ ૧૧-૧૨-૧૯૬૫
અક્ષય રમણલાલ દેસાઈ ૨૬-૦૪-૧૯૧૫ ૧૨-૧૧-૧૯૯૪
અજયસિંહ ચૌહાણ ૨૫-૦૯-૧૯૮૩
આદિલ મન્સૂરી ૧૮-૦૫-૧૯૩૬ ૦૬-૧૧-૨૦૦૮
અભિમન્યુ આચાર્ય ૨૪-૦૯-૧૯૯૪
અબ્દુલ ગની દહીંવાલા ૧૭-૦૮-૧૯૦૮ ૦૫-૦૩-૧૯૮૭
આબીદ સુરતી ૦૬-૦૫-૧૯૩૫
અરુણોદય નટવરલાલા જાની ૨૦-૧૧-૧૯૨૧ ૧૬-૦૫-૨૦૦૩
શંકરલાલ પરીખ ૦૪-૦૬-૧૮૮૬ ૧૨-૩-૧૯૬૧
નરહરિ પરીખ એક પિતા ૭-૧૦-૧૮૯૧ ૧૫-૭-૧૯૫૭ નરહરિ પરીખની કૃતિઓ
ફકીરમહમ્મદ ગુલામનબી મન્સૂરી આદિલ ૧૮-૫-૧૯૩૬ -
અમૃતલાલ લાલજીભાઈ ભટ્ટ અમૃત ઘાયલ ૩૦-૯-૧૯૧૫ -
અમૃતલાલ ભગવાનજી યાજ્ઞિક - ૮-૮-૧૯૧૩ -
કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી - ૩૦-૧૨-૧૮૮૭ ૦૮-૦૨-૧૯૭૧
ગૌરીશંકર ગોવર્ધનરામ જોષી ધૂમકેતુ ૧૮૯૨ ૧૯૬૫
બાલકૃષ્ણ દત્તાત્રેય કાલેલકર કાકાસાહેબ કાલેલકર ૧-૧૨-૧૮૮૫ ૨૧-૮-૧૯૮૧
ચુનીલાલ વ શાહ - - - -
જ્યોતીન્દ્ર દવે - ૨૧-૧૦-૧૯૦૧ ૧૧-૯-૧૯૮૦
ચંદ્રવદન મહેતા - ૬-૪-૧૯૦૧ ૧૯૯૨
ઝીણાભાઈ રતનજી દેસાઈ સ્નેહરશ્મિ ૧૬-૦૪-૧૯૦૩ ૦૬-૦૧-૧૯૯૧
વિષ્ણુ પ્રસાદ ત્રિવેદી પ્રેરિત ૪-૭-૧૮૯૯ -
વિશ્વનાથ મ. ભટ્ટ - ૨૦-૩-૧૮૯૮ ૨૭-૧૧-૧૯૬૮
અનંતરાય રાવળ - ૧-૧-૧૯૧૨ ૧૮-૧૧-૧૯૮૮
ત્રિભુવનદાસ પરસોત્તમદાસ લુહાર સુન્દરમ્ ૨૨-૦૩-૧૯૦૮ ૧૩-૧-૧૯૯૧
ઉમાશંકર જોષી વાસુકિ, શ્રવણ ૨૧-૭-૧૯૧૧ ૧૯-૧૨-૧૯૮૮
ઇન્દુલાલ ગાંધી - - - -
મનસુખલાલ ઝવેરી - - - -
સુંદરજી બેટાઈ દ્વૈપાયન, મિત્રાવરુણૌ ૧૦-૮-૧૯૦૫ ૧૬-૧-૧૯૮૯
કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી - ૧૬-૯-૧૯૧૧ ૨૩-૭-૧૯૬૦
કરશનદાસ માણેક વૈશંપાયન ૨૮-૧૧-૧૯૦૧ ૧૮-૧-૧૯૭૮
પન્નાલાલ પટેલ - ૭-૫-૧૯૧૨ ૬-૪-૧૯૮૯
ગુણવંતરાય આચાર્ય - - - -
ઈશ્વર પેટલીકર નારાયણ, પરિવ્રાજક ૯-૫-૧૯૧૬ ૨૨-૧૧-૧૯૮૩
ચંદ્રકાંત બક્ષી ૨૦-૦૮-૧૯૩૨ ૨૫-૦૩-૨૦૦૬
શિવકુમાર જોશી - ૧૬-૧૧-૧૯૧૬ ૪-૭-૧૯૮૮
ચુનીલાલ મડિયા અખો રૂપેરો, કુલેન્દુ, વક્રગતિ, વિરંચી ૧૨-૮-૧૯૨૨ ૯-૧૨-૧૯૬૮ ચુનીલાલ મડિયાની કૃતિઓ
ગુલાબદાસ બ્રોકર કથક ૨૦-૯-૧૯૦૯ ૧૦-૦૬-૨૦૦૬
દેશળજી પરમાર - ૧૩-૦૧ -૧૮૯૪ ૧૨-૨-૧૯૬૬
રણજિત પંડયા કાશ્મલન
આદિલ મન્સૂરી ૧૮-૫-૧૯૩૬
અનિલા અમૃતલાલ દલાલ - ૨૧-૧૦-૧૯૩૩
અનિલ રમાનાથ જોશી ૨૮-૭-૧૯૪૦
અનિરુદ્ધ લાલજી બ્રહ્મભટ્ટ ૧૧-૧૧-૧૯૩૫ ૩૧-૭-૧૯૮૧
ચિનુ મોદી - ૩૦-૦૯-૧૯૩૯ ૧૯-૦૩-૨૦૧૭
રાવજી પટેલ - ૧૫-૧૧-૧૯૩૯ ૧૦-૮-૧૯૬૮
યોગેશ જોષી - ૦૩-૦૭-૧૯૫૫
અનિલ જોશી - ૨૮-૦૭-૧૯૪૦