ચર્ચા:ન્હાના ન્હાના રાસ - ભાગ ૧

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

ઢાંચો[ફેરફાર કરો]

 1. વાક્ય રચના, જોડણી અને ફકરાઓની ગોઠવણને મૂળ પુસ્તક મુજબ જ રાખવા વિનંતી.
 2. જ્યાં સુધી સોંપાયેલું પ્રકરણ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રકરણની નીચે (અપૂર્ણ) લખેલું રાખવા વિનંતી.
 3. દરેક નવા પ્રકરણનું મથાળું અને શ્રેણી તૈયાર કરવા માટે નીચેનો કોડ ત્યાં કૉપી-પેસ્ટ કરવો.
{{ભૂલશુદ્ધિ-બાકી}}
{{header
 | title   = [[ન્હાના ન્હાના રાસ - ભાગ ૧]]
 | author   = ન્હાનાલાલ કવિ
 | translator = 
 | section  = પ્રકરણનું નામ
 | previous  = [[ન્હાના ન્હાના રાસ - ભાગ ૧/xxx|xxx]]
 | next    = [[ન્હાના ન્હાના રાસ - ભાગ ૧/yyy|yyy]]
 | notes   = 
}}
<center><poem> 
 zzz
</poem></center>

(અપૂર્ણ)

જ્યાં xxx = આગલું પ્રકરણ, yyy=પછીનું પ્રકરણ (અનુક્રમણિકામાંથી જોઈને ક્રમાંક શાથે) અને zzz=પ્રકરણનું લખાણ.

સહકાર બદલ આભાર.

પરિયોજનામાં જોડાવા માટે[ફેરફાર કરો]

 1. --‌જયમ પટેલ (talk) ૨૩:૨૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 2. --સતિષ પટેલ (talk) ૨૩:૫૭, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 3. --Dharmeshp (talk) ૦૯:૪૦, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 4. --Amvaishnav (talk) ૧૩:૦૫, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]

પુસ્તકની લિંક[ફેરફાર કરો]

"ન્હાના ન્હાના રાસ - ભાગ ૧" પુસ્તકના પાનાંની લિંક

ઉપરોક્ત લિંક પર ક્લિક કરતાં આખા પુસ્તકની સ્કેન કરેલ પ્રત આપ ડાઉનલોડ કરી શકશો. કોઈ પૃષ્ઠ બરાબર દેખાતાં ન હોય તો મને જાણ કરશો હું આપને અન્ય કોપી મોકલી આપીશ. આભાર.

પ્રકરણ વહેંચણી[ફેરફાર કરો]

મિત્રો, જે પ્રકરણ આપ ટાઇપ કરવાનું ચાલુ કરો તેની સામે આપ પોતાની સહી કરી દેશો જેથી ટાઈપ કરવામાં ડુપ્લીકેટ થવાનો કોઈ મોકો ન રહે. આભાર.

અનુક્રમણિકા[ફેરફાર કરો]

 1. આમંત્રણ--Sushant ૦૭:૦૨, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 2. બ્હેનાં! આવો $
 3. ભેદના પ્રશ્ન--Amvaishnav (talk) ૧૩:૦૬, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 4. મ્હારા પ્રાણમાં--Amvaishnav (talk) ૧૩:૦૬, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 5. રાજકુમારીનું ગીત--Amvaishnav (talk) ૧૩:૦૬, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 6. હૈયાનાં હેત--Amvaishnav (talk) ૧૩:૦૬, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 7. પ્રેમસરોવર--Amvaishnav (talk) ૨૧:૨૫, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 8. વસન્તના કિરણ--Amvaishnav (talk) ૨૧:૨૫, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 9. બોલે છે મોર--Amvaishnav (talk) ૨૧:૨૫, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 10. સારસનો શબ્દ--Amvaishnav (talk) ૨૧:૨૫, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 11. મ્હારૂં પારેવું--Amvaishnav (talk) ૨૧:૨૫, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 12. પોઢોને--Amvaishnav (talk) ૨૧:૪૯, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 13. પોઢે છે--Amvaishnav (talk) ૨૧:૪૯, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 14. વીરાનાં વારણાં--પહેલેથી ઉપલબ્ધ$
 15. બ્હેનનાં શણગાર--Dharmeshp (talk) ૦૯:૪૧, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)$[reply]
 16. દૂધ--Dharmeshp (talk) ૦૯:૪૧, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)$[reply]
 17. સુખદુઃખ--Dharmeshp (talk) ૦૯:૪૧, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)$[reply]
 18. શીયળ--Dharmeshp (talk) ૦૯:૪૧, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)$[reply]
 19. વન--Dharmeshp (talk) ૦૯:૪૧, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)$[reply]
 20. ગોવાલણી--Dharmeshp (talk) ૧૦:૧૫, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 21. વીરાંગના--Dharmeshp (talk) ૧૦:૧૫, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 22. મોગરાની વેલ--Dharmeshp (talk) ૧૦:૧૫, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 23. મોરલો--Dharmeshp (talk) ૧૦:૧૫, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 24. અલી કોયલડી--Dharmeshp (talk) ૧૦:૧૫, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 25. વસન્ત લ્યો--Amvaishnav (talk) ૨૧:૪૯, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 26. વસન્તગીત--Amvaishnav (talk) ૨૧:૪૯, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 27. વેણુ--Amvaishnav (talk) ૨૧:૪૯, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 28. ઝીણા ઝીણા મેહ --પહેલેથી ઉપલબ્ધ$
 29. વેણ--Amvaishnav (talk) ૧૪:૩૬, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 30. દંશ--Amvaishnav (talk) ૧૪:૩૬, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 31. પાણીડાં--Amvaishnav (talk) ૧૪:૩૬, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 32. હૈયાનું હોડલું--Amvaishnav (talk) ૧૪:૩૬, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 33. અબોલડા--Amvaishnav (talk) ૧૪:૩૬, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 34. માયા ઉતારી--પહેલેથી ઉપલબ્ધ$
 35. એ રત$
 36. સ્વપ્નાં$
 37. એ દિવસો--Sushant ૦૭:૦૨, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 38. સૂનાં સૂનાં સ્નેહધામ--Sushant ૦૭:૦૨, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 39. વસન્તમાં, સખિ!--સતિષ પટેલ (talk) ૨૩:૫૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 40. સંભારણાં--સતિષ પટેલ (talk) ૨૩:૫૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 41. હતો--‌જયમ પટેલ (talk) ૨૩:૨૫, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 42. માફ કરજે, બાલા!--સતિષ પટેલ (talk) ૨૩:૫૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 43. ભૂલી જજે--સતિષ પટેલ (talk) ૨૩:૫૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 44. ફૂલડાંકટોરી--સતિષ પટેલ (talk) ૨૩:૫૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 45. પૂછશો મા--સતિષ પટેલ (talk) ૨૩:૫૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 46. જગતના ભાસ--સતિષ પટેલ (talk) ૨૩:૫૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 47. ધર્મરાયના પાર્ષદને વિદાય--સતિષ પટેલ (talk) ૨૩:૫૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 48. હરિનાં દર્શન --સતિષ પટેલ (talk) ૨૩:૫૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]
 49. મન્દિર દ્યો--સતિષ પટેલ (talk) ૨૩:૫૮, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)[reply]

પરિયોજના વિકાસ[ફેરફાર કરો]

પૃષ્ઠ સંપન્ન કુલ
અક્ષરાંકન ૪૯ ૪૯
ભૂલ-શુદ્ધિ ૪૯ ૪૯

અક્ષરાંકન[ફેરફાર કરો]

100% પૂર્ણ (અંદાજિત)

   

ભૂલ-શુદ્ધિ[ફેરફાર કરો]

100% પૂર્ણ (અંદાજિત)