ચર્ચા:ન્હાના ન્હાના રાસ - ભાગ ૨

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

ઢાંચો[ફેરફાર કરો]

 1. વાક્ય રચના, જોડણી અને ફકરાઓની ગોઠવણને મૂળ પુસ્તક મુજબ જ રાખવા વિનંતી.
 2. જ્યાં સુધી સોંપાયેલું પ્રકરણ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રકરણની નીચે (અપૂર્ણ) લખેલું રાખવા વિનંતી.
 3. દરેક નવા પ્રકરણનું મથાળું અને શ્રેણી તૈયાર કરવા માટે નીચેનો કોડ ત્યાં કૉપી-પેસ્ટ કરવો.
{{ભૂલશુદ્ધિ-બાકી}}
{{header
 | title   = [[ન્હાના ન્હાના રાસ - ભાગ ૨]]
 | author   = ન્હાનાલાલ કવિ
 | translator = 
 | section  = પ્રકરણનું નામ
 | previous  = [[ન્હાના ન્હાના રાસ/xxx|xxx]]
 | next    = [[ન્હાના ન્હાના રાસ/yyy|yyy]]
 | notes   = 
}}
<center><poem> 
 zzz
</poem></center>

(અપૂર્ણ)

જ્યાં xxx = આગલું પ્રકરણ, yyy=પછીનું પ્રકરણ (અનુક્રમણિકામાંથી જોઈને ક્રમાંક શાથે) અને zzz=પ્રકરણનું લખાણ.

સહકાર બદલ આભાર.

પરિયોજનામાં જોડાવા માટે[ફેરફાર કરો]

 1. --Amvaishnav (talk) ૧૩:૦૮, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 2. --Sushant ૨૨:૩૬, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 3. --જયમ પટેલ (talk) ૦૦:૦૩, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 4. --સતિષ પટેલ (talk) ૦૦:૦૫, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)

પુસ્તકની લિંક[ફેરફાર કરો]

પુસ્તકની લિંક

ઉપરોક્ત લિંક પર ક્લિક કરતાં આખા પુસ્તકની સ્કેન કરેલ પ્રત આપ ડાઉનલોડ કરી શકશો. કોઈ પૃષ્ઠ બરાબર દેખાતાં ન હોય તો મને જાણ કરશો હું આપને અન્ય કોપી મોકલી આપીશ. આભાર.

પ્રકરણ વહેંચણી[ફેરફાર કરો]

મિત્રો, જે પ્રકરણ આપ ટાઇપ કરવાનું ચાલુ કરો તેની સામે આપ પોતાની સહી કરી દેશો જેથી ટાઈપ કરવામાં ડુપ્લીકેટ થવાનો કોઈ મોકો ન રહે. આભાર.

અનુક્રમણિકા[ફેરફાર કરો]

 1. અણમોલ ફૂલડાં--Sushant ૨૨:૩૭, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)$
 2. આત્મદેવ--Sushant ૨૨:૩૭, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)$
 3. આભનાં કુંકુમ--Sushant ૨૨:૩૭, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)$
 4. આભને આરે ચાંદલો--સતિષ પટેલ (talk) ૦૦:૫૨, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 5. આયુષનાં પર્વ--સતિષ પટેલ (talk) ૦૦:૫૨, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 6. અષાઢી વાદળી--સતિષ પટેલ (talk) ૦૦:૫૨, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 7. કદંબનાં ફૂલ--સતિષ પટેલ (talk) ૦૦:૫૨, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 8. કાશ્મીરી શાલ--Sushant ૨૧:૨૭, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 9. કાળની ખંજરી--સતિષ પટેલ (talk) ૦૨:૧૫, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 10. જરા થોભ--સતિષ પટેલ (talk) ૦૨:૧૫, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 11. જાવા દ્યો, જોગીરાજ!--સતિષ પટેલ (talk) ૦૨:૧૫, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 12. ટહુકો--જયમ પટેલ (talk) ૨૩:૫૭, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 13. ડોલતા ડુંગર--સુશાંતભાઈ
 14. તમીસ્ત્રા--Sushant ૨૧:૧૦, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ (IST)
 15. નન્દિની--સતિષ પટેલ (talk) ૦૨:૧૦, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ (IST)
 16. નીર ડોલે--સતિષ પટેલ (talk) ૦૨:૧૦, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ (IST)
 17. નેણલનાં મહેમાન--સતિષ પટેલ (talk) ૦૨:૧૦, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ (IST)
 18. ન્હોતરાં--સતિષ પટેલ (talk) ૦૨:૧૦, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ (IST)
 19. પાણીડાં કેમ ભરીએ?--સતિષ પટેલ (talk) ૦૨:૧૦, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ (IST)
 20. પારકાં કેમ કીધાં?--સતિષ પટેલ (talk) ૦૨:૧૦, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ (IST)
 21. પુનમની પગલીઓ--સતિષ પટેલ (talk) ૦૨:૧૦, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ (IST)
 22. પૂર્ણિમા પાછી ઉગીરે--સતિષ પટેલ (talk) ૦૨:૫૪, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ (IST)
 23. પ્રીતિના પ્રાહુણા--સતિષ પટેલ (talk) ૦૨:૫૪, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ (IST)
 24. પ્રેમનગરના રાજવી--સતિષ પટેલ (talk) ૦૨:૫૪, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ (IST)
 25. બ્રહ્મના બ્રહ્મમહેલે--Sushant ૧૯:૩૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ (IST)
 26. બ્રહ્મવીંઝણો--સતિષ પટેલ (talk) ૦૦:૫૪, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 27. ભમ્મરને ટોડલે --સતિષ પટેલ (talk) ૦૦:૫૪, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 28. ભૂલકણી--સતિષ પટેલ (talk) ૦૦:૫૪, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 29. મહિડાં--સતિષ પટેલ (talk) ૦૦:૫૪, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 30. મળિયા મુજને નાથ--સતિષ પટેલ (talk) ૦૦:૫૪, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 31. રંગધેલી--સતિષ પટેલ (talk) ૦૦:૫૪, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 32. રાસ--સતિષ પટેલ (talk) ૦૦:૫૪, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 33. લોક-લોકના રાસ--સતિષ પટેલ (talk) ૦૧:૨૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ (IST)
 34. વડલો--સતિષ પટેલ (talk) ૦૧:૨૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ (IST)
 35. વનનાં આમંત્રણ--સતિષ પટેલ (talk) ૦૧:૨૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ (IST)
 36. વસન્તની વસન્તિકા --સતિષ પટેલ (talk) ૦૧:૨૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ (IST)
 37. વસન્તને વધામણે--સતિષ પટેલ (talk) ૧૮:૩૩, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ (IST)
 38. વસન્તરંગ--સતિષ પટેલ (talk) ૧૮:૩૩, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ (IST)
 39. વિશ્વ વધાવા--સતિષ પટેલ (talk) ૧૮:૩૩, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ (IST)
 40. વિહંગરાજ--સુશાંતભાઈ
 41. વેલના માંડવા --સુશાંતભાઈ
 42. વ્હાલપની વાંસલડી--સુશાંતભાઈ
 43. શતદલ પદ્મ--Dharmeshp (talk) ૦૯:૫૬, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ (IST)
 44. શરદનાં અજવાળિયાં--Dharmeshp (talk) ૦૯:૫૬, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ (IST)
 45. સખિ! એની જોડલી નથી --Amvaishnav (talk) ૨૨:૩૨, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 46. સન્દેશ કહેજો--Amvaishnav (talk) ૨૨:૧૫, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 47. સન્ધ્યાને સરોવરે--Amvaishnav (talk) ૨૨:૧૫, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 48. હરિની રમણા--Amvaishnav (talk) ૨૨:૧૫, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 49. હીંચકો--Amvaishnav (talk) ૨૨:૧૫, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 50. હું તો સંન્યાસિની--Amvaishnav (talk) ૨૨:૧૫, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
 51. હૈયાની કુંજમાં--Amvaishnav (talk) ૨૨:૧૫, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)

પરિયોજના વિકાસ[ફેરફાર કરો]

પૃષ્ઠ સંપન્ન કુલ
અક્ષરાંકન ૫૧ ૫૧
ભૂલ-શુદ્ધિ ૪૫ ૫૧

અક્ષરાંકન[ફેરફાર કરો]

100% પૂર્ણ (અંદાજિત)

   

ભૂલ-શુદ્ધિ[ફેરફાર કરો]

88.2% પૂર્ણ (અંદાજિત)

   

"નાન્હા નાન્હા રાસ - ૨"(?)[ફેરફાર કરો]

અહીં પુસ્તકનાં શીર્ષકમાં "ન્હાના ન્હાના રાસ - ૨" એમ ન હોવું જોઇએ? ---Amvaishnav (talk) ૧૩:૧૪, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)

આ પુસ્તકનો પ્રથમ ભાગ પ્રકાશિત થયો ત્યારે તેના પર ભાગ ૧ વગેરે કાંઈ લખ્યું ન હતું. ન્હાના ન્હાના રાસ વાંચનાર ને ખબર પડે કે આનો હજી અન્ય એક ભાગ પાછળ છે એ માટે પ્રથમ ન્હાના ન્હાના રાસ સાથે "ભાગ ૧" જોડ્યું. શીર્ષકની એક સૂત્રતા જળવાઈ રહે તે માટે હવે "ભાગ ૨" એમ ચાલુ રાખ્યું છે. વળી પુસ્તકના પહેલા પાને "ભાગ ૨ જો" અમે લખ્યું છે. --Sushant ૦૬:૨૨, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)