ન્હાના ન્હાના રાસ - ભાગ ૩

વિકિસ્રોતમાંથીન્હાના ન્હાના રાસ
ભાગ - ૩

સર્જક:ન્હાનાલાલ દલપતરામ કવિ
અનુક્રમણિકા


આગમની વાતો
આનન્દરંગ ૬૯
આયુષ્યનો છોડ ૬૫
આયુષ્યનો ભયો ભોર ૧૭
આવીગયો સામળો ૩૯
આહીરિયા અજાણ ૧૫
આંખડીને વારજો ૪૨
એ હરિ ! આશીર્વાદ ૫૪
કસુંબલા ૫૦
કળાયેલ મોરલો ૧૩
ક્‌હાનડા ત્હારી બંસી મંહી ૭૦
ગહન મોરલી ૩૮
ગુજરાતણના બાણ ૨૨
ગોરી ગરબે
ઘમ્મર વ્હલોણા ૫૩
ચંપેરી જોગિયો ૩૨
જગતનો દેવમુગટ ૫૬
જગદીવડીઓ ૨૪
જાણતલ ૩૮
જીવનના જય ૬૮
જીવનના જળ અર્પણ સ્થાને

જીવન્‌સંગમ ૩૬
જુગ જાગે ૬૨
જુગપલટાના રાસ ૫૨
ઝરમર ઝાંઝરી ૫૯
ઝાંઝરી ઝમકે છે ૨૯
ઢેલબા ૨૯
ઢેલબાનો કન્થ ૪૧
ઢોળાતી શરદ ૨૬
તેજઝૂમખડા ૨૫
ત્રિલોકના તોરણ ૬૭
દામ્પત્યના બોલ ૩૫
દિલડોલાવણહાર છો ૪૦
દૂધમાં સાકર ૪૬
દેવ મ્હેં તો દીઠા ૩૭
દેવોની કે દાનવની? ૫૫
ધર્મકુમાર ૪૫
ધીમેથી બોલજો
નથી આજ કુળનો મોરલો ઝરૂખવે ૪૪
નવગીતા ગાજે ૫૧
પુણ્યપાપના પગથિયા ૨૭
પેલે પાર ૬૬
પ્રેમ પરવ ૩૩
બ્રહ્મચારિણી ૪૩
બ્રહ્માંડજયિની કવિતા ૬૪
ભમ્મરિયા કૂવાને કાંઠડે ૪૮
ભૂલી આવી ૧૯

મહાકાળનાં દુંદુભી ૫૭
મહામાયાનો રાસ ૬૦
મહેમાન મનગમતા ૨૦
માનવકુળ જાગે છે
મોરલી બોલે છે
મોરૂ ! મોરૂ ! ૨૩
યુગપલટા ઘડશે ૬૩
લજામણીનો છોડ ૧૪
લોકલોકના ચોક ૫૮
વસન્તના વાયરા ૪૯
વસન્તના સોણલા
વસન્તની વાંસળી ૧૧
વસન્તમા ૧૮
વસન્ત રાણી રમણે ચ્હડી રે લોલ ૧૨
વસન્ત લ્યો ૧૦
વ્રજરાજ ! ત્હારી વાંસળિયે
સરોવર ઝીલવા ગઈતી, સજનવા ૨૮
સરોવરિયા ડોલ્યા ૪૭
સોનેરી સોણલા
સોહાગિયા
સૌન્દર્યના દેશ ૧૬
હરિ આવોને ૬૧
હીરલો જળમાં પડ્યો ૨૧
હું ભૂલી પડી ૩૧
Public domain આ કૃતિ હવે સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે કેમકે આ કૃતિ ભારતમાં પ્રકાશિત થઈ હતી અને તેના પ્રકાશન અધિકારની મર્યાદા પૂરી થઈ છે. ભારતીય પ્રકાશનાધિકાર ધારા, ૧૯૫૭ હેઠળ, દરેક સાહિત્ય, નાટક, સંગીત અને કળાકારીગીરીની (છાયાચિત્રો સિવાયના) કૃતિઓ જો સર્જકના હયાતી કાળ દરમ્યાન પ્રસિદ્ધ થઈ હોય (ખંડ. ૨૨) તો તે સર્જકના મૃત્યુ પછી (એટલે કે, વર્ષ ૨૦૨૪ માટે, ઓછામાં ઓછી ૧ જાન્યુઆરી 1964 પહેલાં)ના વર્ષથી ગણતા ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે. સર્જકના મરણોપરાંત પ્રકાશિત થયેલી કૃતિઓ (ખંડ. ૨૪), છાયાચિત્રો (ખંડ. ૨૫), ફિલ્મો (ખંડ. ૨૬), અને ધ્વનિમુદ્રણો (ખંડ. ૨૭) તેના પ્રકાશનના ૬૦ વર્ષ બાદ સાર્વજનિક પ્રકાશનાધિકાર હેઠળ આવે છે.